Godsdienst

Veel inspiratie voor jouw theater- of dansles vind je bij het schoolvak Godsdienst.

Sara Giampaolo, onder andere Maasvakdocent op OBS ’t Prisma, had een groep waarin vijf godsdiensten waren vertegenwoordigd. Ze vroeg de kinderen bewegingen te laten zien die typisch waren voor hun geloof, hoe er werd gebeden bijvoorbeeld. De andere kinderen deden die beweging na, en als vanzelf werd daarbij iets uitgelegd over dat geloof, om de beweging context te geven. De volgende stap was het samen zoeken naar een nieuw geloof, met behoud van de eigen geloofselementen. Dus wel een boek, maar geen Bijbel of Koran, wel een God, geen Jezus. Ook daar pasten eigen bewegingen bij,┬ádie uiteindelijk leidden tot een geloofsdans.

Wil je de hele voorbeeldles lezen klik dan hier. Wil je dit onderwerp beeldend onderzoeken, lees dan in de voorbeeldles van Arinda Vrolings.