Kunst

Stel, je wilt meer aandacht voor kunsteducatie in je les. Je doel is dus lessen in theater, dans, beeldende kunst, in kijken en doen. Je kunt daar losse oefeningen aan wijden. Of misschien is er een aanleiding, gaat de groep naar een theatervoorstelling van Maas en wil je alvast iets doen rond het thema van de voorstelling. Of je wilt ontdekken hoe je open kan kijken naar beeldend of fysiek werk. Ook hier geldt weer dat je jezelf eerst vragen kunt stellen.

Vragen stellen
Wat wil je laten zien?
Wat wil je ermee bereiken?
Hoe zou het eruit zien als het beweegt?
Zijn er plaatjes van?
Wat voel je erbij?
Heeft iemand er eerder iets over gezegd, geschreven, geschilderd of gemaakt?

Winst
Beginnen bij kunst levert de leerlingen inzichten op, maar de leerkracht vaart er ook wel bij.
Je raakt meer vertrouwd met kunst als mentaliteit.
Je durft risico’s te nemen.
Je zelfkennis en die van de kinderen groeit.
Je ontwikkelt een gevoelslogica.
Je ontwikkelt een open blik.
Je leert autonoom denken.
Je maakt ruimte voor fouten.

Op de foto is de Maasvakdocent in zijn les uitgegaan van verzamelkunstenaar Ursus Werhli.
Klik hier voor de voorbeeldles waar de foto bijhoort.