Samenwerkende organisaties

Stel je voor is een programma van Maas theater en dans, Villa Zebra en het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR). Stel je voor is mogelijk gemaakt met een subsidie van Fonds Cultuurparticipatie en Gemeente Rotterdam in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit.

Meridiaan 5

Beeldende les op De Meridiaan

Maas en Villa Zebra
Maas theater en dans en Villa Zebra hebben als culturele instellingen grote ervaring met het ontwerpen en uitvoeren van kunsteducatie in het primair onderwijs. In het programma Stel je voor stellen ze hun expertise op dat gebied in dienst van het onderwijs. Hiermee dragen ze bij aan de ontwikkeling van cultuuronderwijs en implementatie ervan in het curriculum van de scholen. Het zwaartepunt van hun inbreng in het programma ligt bij de ontwikkeling en uitvoering van de lessen en het vastleggen van de werkmethode. Bekijk ook wie de docenten van Maas en Villa Zebra zijn.

KCR
Het KCR heeft als primaire opdracht de inhoudelijke en organisatorische afstemming tussen onderwijs en culturele instellingen. In het programma Stel je voor is de rol van het KCR het verbinden van vragen en behoeften vanuit het onderwijs met de invulling die Maas en Villa Zebra daar binnen de lessen en de werkmethode aan kunnen geven. Het zwaartepunt van de inbreng van het KCR is deskundigheidsbevordering, kennisdeling en advisering, begeleiding en ondersteuning van de partners bij het ontwikkelen van de werkmethode. Het KCR kent het Rotterdamse onderwijs als geen ander en is in alle fases ondersteunend aan het project.

Meridiaan 4

Beeldende en theaterlessen op De Meridiaan

Nieuwe weg
Met Stel je voor slaan de drie partners een nieuwe weg in. In het reguliere werk van zowel Maas als Villa Zebra is het artistieke product een belangrijk uitgangspunt. Bij Maas zijn dat de voorstellingen, bij Villa Zebra de tentoonstellingen in eigen huis. De partners zijn bijzonder geïnteresseerd in kinderen en in hun belevingswereld, maar ook in hoe kinderen leren, abstraheren en verbeelden. Stel je voor biedt de kans om deze manier van werken uit te breiden. In plaats van het aanbieden van een educatief product, stellen de partners in het programma Stel je voor de vraag van de school centraal. Die manier van werken is nieuw voor de partners, en biedt een enorme verrijking en kansen voor de toekomst.

Uitdagend spanningsveld
Met Stel je voor willen de partners het onderzoek naar intensieve interactie tussen podium- en beeldende kunst verdiepen. Op het eerste gezicht lijken de verschillen tussen de disciplines groot. In een tentoonstellingsruimte heb je als bezoeker een individuele ervaring, je blijft zo lang je wilt en kan het kunstwerk uit alle richtingen bekijken. Bij een voorstelling ben je als toeschouwer meestal immobiel, is de tijdsduur bepaald en beleef je het werk in een groep. Een voorstelling moet bovendien steeds opnieuw gecreëerd worden, steeds binnen een bepaalde tijd en ruimte. Juist deze ogenschijnlijke tegenstelling is wat de partners uitdaagt tot onderzoek en waarmee de partners zich artistiek willen blijven vernieuwen en ontwikkelen. Omdat juist in dat spanningsveld nieuwe ontdekkingen en ervaringen ontstaan.

Disciplines komen samen
De overeenkomsten tussen de disciplines zijn in het kader van deze aanvraag echter minstens zo belangrijk als de verschillen. Zowel een beeldend kunstenaar als theatermaker ensceneert zijn werk in de ruimte. Ze vertellen beiden een verhaal. Gebruiken abstracties en symbolen. Maken beelden. Die gelijkenis maakt het mogelijk de disciplines op een vanzelfsprekende manier samen te brengen in het kader van onderwijs.