Beeldend op De Bergse Zonnebloem

UPDATE: Hoe maakt een olifant zich onzichtbaar? Groep 5 van De Bergse Zonnebloem heeft het met vakdocent Anne Keereweer over schutkleuren, camouflagetechnieken van dieren en oefenen de meng-& verftechnieken.

Groep 7 sluit de lessenreeks beeldend af met het beschilderen van doodle art objecten. Maar hun antwoord op de onderzoeksvraag: “Wanneer is iets af?” luidt: “Eigenlijk nooit! Het is een never ending story.”

Overname

Stel je voor… dat de kinderen voor een dag de klas overnemen:

16473198_727727057396522_352901721361187594_n

Lijsttrekkers over kunst

Met de verkiezingen in zicht heeft Kunsten ’92 gesprekken gevoerd met lijsttrekkers van een aantal politieke partijen, over hun persoonlijke beleving van kunst en cultuur. In de gesprekken vertellen Sybrand Buma (CDA), Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Emile Roemer (SP), Gert-Jan Segers (Christen Unie), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks, nr 2 op de kandidatenlijst) en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) op zeer persoonlijke wijze wat kunst en cultuur voor hen betekenen. Wat was hun meest indrukwekkende culturele ervaring? Hoe heeft deze hun blik op de maatschappij beïnvloed? Wat nemen zij daarvan mee in de politiek?

Groen licht voor 2017-2020

(foto: Hester Blankestijn)

Goed nieuws: vandaag kregen we te horen dat de subsidieaanvraag voor de periode 2017-2020 van CMK 010 is gehonoreerd door het Fonds Cultuurparticipatie en de gemeente Rotterdam! Stel je voor maakt onderdeel uit van deze gezamenlijke aanvraag waar het KCR penvoerder van is. Onze vakdocenten kijken ernaar uit om ook de komende jaren weer aan de slag te gaan vanuit de kracht van verbeelding op de Rotterdamse scholen.

Stel je voor op NOT 2017

C28_rPtVQAIPRfT

(foto: Wim Burggraaff)

Dinsdag 24 januari stond Stel je voor op de Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling 2017, de grootste vakbeurs voor het onderwijs in de Benelux! Vakdocent Guido Bosua gaf miniworkshops theater in de stand van Cultuureducatie met Kwaliteit.

 

Grote kunstwerken op De Bergse Zonnebloem

Groep 5 van De Bergse Zonnebloem werkt met Stel je voor-vakdocent Anne Keereweer aan Zootropolis: een groot stadsplan voor een stad waar mensen en wilde dieren samen kunnen leven. Zonder dat er mensen worden opgegeten natuurlijk!

Tegelijkertijd werkt groep 7 ook op groot formaat vanuit kunstenaar Bruno Ferro Xavier da Silva. Het thema is hier het grote gebaar en de werkvraag ‘Wanneer is het af?’. Er wordt in vier stappen samen gewerkt aan een wandtekening met doodle art als inspiratie. Hierbij reageren de leerlingen steeds op elkaars werk: in les 1 begint ieder aan een grote tekening en schuift op een gegeven moment zijn tekening door. In de tweede les gaan we knippen in de tekeningen van les 1 en verbinden deze. In les 3 gaan we verven en in les 4 maken we er 3D lagen op met bijvoorbeeld bubbelplastic.

Terugblik: 2396 kunstlessen

Emmaus-klein-J57B9778De eerste periode Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 zit erop. Graag blikken we met u terug. Na een opstartjaar werkte het Stel je voor-team de afgelopen drie jaar op 15 scholen, en gaf er 2.396 lessen aan ruim 5.000 leerlingen en leerkrachten. Daar zijn we enorm trots op! Uniek aan de aanpak van Stel je voor is dat wij op elke school met de directie een plan op maat maakten, altijd met de kracht van de verbeelding als uitgangspunt. Op deze site kunt u lezen wat wij in de afgelopen drie jaar met de scholen hebben bereikt. Om tot verbeelding te komen, zetten we werkvormen in die gaan over verzinnen, fantaseren, associëren, voorstellen, inleven en spelen. Met deze werkvormen worden kinderen uitgedaagd tot (zelf)onderzoek, creativiteit, reflectie en samenwerken. Op dit moment beschrijven we die werkwijze in een werkmethodiek en breiden we deze site uit met een inspiratiegedeelte, met als doel de werkwijze breed te delen, zodat ook andere scholen en culturele instellingen er gebruik van kunnen maken. Op 1 februari 2017 wordt bekend of de aanvraag voor de periode 2017-2020 van CMK 010, waar Stel je voor onderdeel van is, wordt gehonoreerd door het Fonds Cultuurparticipatie en gemeente Rotterdam.

Coaching on the job op De Willibrord

Op de Rotterdamse Willibrordschool is de verbeelding al drie jaar aan en sinds een aantal maanden geeft Stel je voor er coaching on the job. Juf Simone en juf Guusje geven zelf kunstlessen en worden daarbij gecoacht door vakdocenten Anne Keereweer (beeldend) en Madeleen Bloemendaal (theater). Huub Laurens maakte er een mooi filmpje van.

In de klas: Dansmemory

IMG_6003#dans #opwarmer #energizer #vaardigheid: waarnemen en spiegelen
Twee kinderen gaan op de gang staan om straks tegen elkaar te spelen. De rest maakt tweetallen en bespreekt samen een beweging en oefent deze, totdat ze allebei (apart van elkaar) de identieke beweging uit kunnen voeren. De tweetallen gaan dan door elkaar in de kring zitten. De spelers komen terug van de gang en wijzen om de beurt twee kinderen aan die hun bewegingen laten zien. De spelers moeten zo de duo’s proberen te raden. Het spel verloopt als memorie met kaartjes. Let op: juist geen tweetal met je beste vriendje, want dat wordt zó geraden.

“Ik zie de grote meerwaarde van procesgericht werken. Het stimuleert de creativiteit, dat zie je bij de kinderen. En ze hebben er lol in. Het is belangrijk dat ze zelf oplossingen kunnen bedenken voor vraagstukken. Dat ze hun… Read More