In de klas: Cadeautje

_DSC5487#theater #vaardigheid: emoties tonen

Pak een leeg doosje dat makkelijk open en dicht kan, maak er een cadeautje van. De leerkracht start en geeft het cadeautje aan leerling 1. Deze opent de doos en geeft een korte fysieke reactie op het cadeautje (om te beginnen kunnen ze kiezen uit schrik / blij / verbaasd / teleurgesteld). Dan klapt de leerkracht in de handen en is de mini-scene afgelopen. Vervolgens geeft leerling 1 het cadeau aan leerling 2. De reacties kunnen worden aangepast aan een thema of aan begrippen die te maken hebben met emoties.

“De vakdocent tilt het werk van de kinderen op een hoger plan” aldus een ouder op De Bergse Zonnebloem, die de meerwaarde ziet van Stel je voor op school.

Narratief denken

mooi beeld 4“In deze tijd van sms-jes, tweets, krantenkoppen, facts & figures, … zouden we het haast vergeten: een mens is niet zomaar een robot met een krachtige processor in zijn hoofd. Een mens is meer. Een mens speelt en probeert, voelt en verveelt, zoekt en beseft, een mens laat zich horen, creatief en narratief. (…) In het onderwijs ligt de klemtoon op feitenkennis, een scherpe analytisch blik en een grote souplesse om dingen uit te leggen. (…) Maar we kunnen als mensen meer. We kunnen ook ‘narratief denken’ (Bruner). Dat narratief denken is een denken dat verder gaat dan het verwerken van vastgelegde facts & figures, maar gaat over het verkennen en delen van wat zou kunnen zijn. Niet het feitelijke, maar wel het mogelijke. Het rationeel en logisch-sequentieel denken volstaat dan niet. Om narratief te denken moeten we onze creatieve en reflectieve vermogens aanspreken. Niet altijd gemakkelijk, maar het is een verhaal met een warmere toon en een vertelstandpunt dichter bij ons” schrijft Lode Vermeersch in een opiniestuk op de site van LKCA. Lees meer.

Beeldend op De Schalm

UPDATE: Kunstenaar Marijke van Zuilen is vakdocent beeldend op De Schalm en werkt daar in groep 5-8, elke week met een vers thema. Met groep 5 dook zij onder andere in de thema’s ‘schimmels’ en ‘prooi en roofdieren’, met groep 6 maakte zij combinatiedieren en tweelingen met kroontjespen, groep 7 kreeg het thema ‘weer’ en maakte wolken en groep 8 maakte een maquette van een school en kreeg de vraag: stel je voor dat Rotterdam overstroomt… Zij tekenden de skyline van Rotterdam, maar dan onder water…. Een kleine fotoreportage (foto’s Astrid van Loon).

In de klas: Beeldengroep

uitbeelden#energizer #vaardigheden: verbeelden, associëren

De leerkracht kiest een woord, bijvoorbeeld natuur. Leerling 1 maakt zo snel mogelijk een standbeeld dat daarbij past en roept het woord erbij, bijvoorbeeld ‘boom’ en gaat als een boom staan. Leerling 2 bedenkt zo snel mogelijk een ander woord bij ‘boom’ en gaat in dat standbeeld staan, bijvoorbeeld ‘struik’. Leerling 3 gaat verder op struik en zegt bijvoorbeeld ‘verstoppen’. Steeds maakt elke leerling direct een standbeeld van het woord dat hij of zij zegt en komt erbij staan. Uiteindelijk heb je een associatieve beeldengroep.

Docs voor docenten

teaching-lessonsElk jaar op 5 oktober is het de World Teachers’ Day, de internationale Dag van de Leraar. Op Docschool Online (Idfa) is daarom een speciaal themakanaal voor docenten met films over educatie. De films geven je inzicht in de verschillende onderwijsvormen wereldwijd; van toen en nu. Kijk ze allemaal en laat je inspireren door collega’s. Klik hier voor het Themakanaal, en bekijk de films.

De ‘learning revolution’ van Ken Robinson

In de klas: JA MAAR- en JA EN-stoel

stock-photo-1429639-two-chairs-ready-for-discussion#energizer #vaardigheid: taal

Twee kinderen gaan tegenover elkaar zitten op een stoel. Stoel 1 is de JA MAAR-stoel, stoel 2 is de JA EN-stoel. Er is één onderwerp, bijvoorbeeld verjaardagen. De leerkracht begint het gesprek over verjaardagen en de leerlingen antwoorden steeds met zinnen die starten met JA EN of JA MAAR (afhankelijk van op welke stoel je zit). Wat voor persoon wordt de leerling op stoel nummer 1? En op stoel 2? Bespreek dit met de klas.

Ode aan het risico

risicoFrankrijks bekendste boeddhist, Matthieu Ricard, bracht in de zomer van 2015 onthutsende cijfers samen: Vandaag spelen kinderen tien keer minder buiten dan dertig jaar geleden. En: Tussen 1997 en 2003 is het aantal kinderen tussen negen en twaalf jaar dat in de natuur speelt met de helft gedaald. Steeds meer kinderen hebben nog nooit een schram, een wondje of een buil opgelopen. Ze worden een gevaar voor zichzelf en de samenleving: wie zijn hele kindertijd op rubbertegels en in de ballenbak doorbrengt, heeft een ‘risicocompetentie’ van twee keer niks. De Katholieke Hogeschool in Leuven gaat onderzoek doen om te achterhalen hoe kinderen beter met gevaar kunnen leren omgaan. Lees hier het artikel.

Wildemannen en woestewijven

wiledeman woestewijfIn Gent kropen kinderen op 1 oktober jl. in de huid van “Wildemannen en Woestewijven” en namen de stad over. In theater en muziek konden ze zich helemaal uitleven, en ze konden zich van hun meest creatieve kant laten zien. Bekijk hier het filmpje.