Programma

MAAS cmk_schalm14k

Dansles op OBS De Schalm

Maas theater en dans, Villa Zebra en het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) sloegen in 2013 de handen ineen voor het programma Stel je voor in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. In nauwe samenwerking met basisscholen in Rotterdam werd toegewerkt naar een overdraagbare werkmethodiek en een algemene leerlijn, om cultuuronderwijs een structurele plaats in het curriculum van de school geven.

Doel van het Rotterdamse programma Stel je voor
Met Stel je voor stellen de drie Rotterdamse partners zich ten doel bij te dragen aan de ontwikkeling, verdieping en vernieuwing van het curriculum van de scholen en aan het vergroten van de vakinhoudelijke deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten op het gebied van cultuuronderwijs. De kerndoelen van Stel je voor zijn kunstzinnige oriëntatie en het uitdagen van leerkrachten en leerlingen tot associatief en innovatief denken. Het einddoel is het ontwikkelen van een werkmethode waarmee scholen aan het stuur staan van hun eigen leerlijn, die de leerkrachten deels zelf uitvoeren. Basis hiervoor zijn de ervaringen op de 18 Rotterdamse basisscholen die ondertussen hebben meegewerkt aan Stel je voor.

DSC_0224

Geïntegreerde lessen op De Wilgenstam

Hoe onderscheidt Stel je voor zich
Uniek is dat de leerlijnen per klas worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met leerkrachten en leerlingen en dus ontstaan vanuit de praktijk. De methode heeft zijn toetsing aan de praktijk daarmee al doorstaan. Ook beginnen de trainingen van de scholenteams op de vloer, geïnspireerd op oefeningen voor de leerlingen. KCR kijkt samen met de schooldirectie naar draagvlak en ambitie voor cultuuronderwijs en samen kiezen we een insteek die uitdagend én duurzaam haalbaar is. Daarna ontwikkelen we met elke school een unieke aanpak waarbij de werkvloer de visievorming inspireert en andersom. We zijn trots op de unieke samenwerking van de partners waarin de optelsom van kennis en ervaring met educatie van de drie afzonderlijke partners meer is dan de som der delen (synergie): verbinden van scholen met culturele aanbieders en onderwijskunde (KCR), beeldende kunst (Villa Zebra), theater en dans (Maas theater en dans). Op sommige scholen worden lessen gegeven waarin theater/dans en beeldend geïntegreerd zijn.

MAAS cmk_meri16k

Beeldende les op OBS De Meridiaan

Kracht van de verbeelding
De partners nemen als uitgangspunt voor hun gemeenschappelijk denken de kracht van de verbeelding; Stel je voor…
Verbeelding als motor, waarmee kinderen grip krijgen op de wereld.
Verbeelding als mogelijkheid om leerprocessen fysiek en levend te maken, bijvoorbeeld bij het leren van nieuwe woorden.
Verbeelding als inzet om het inlevend vermogen te trainen.
Verbeelding met als doel een artistiek product te maken waar kinderen trots op kunnen zijn en die hun eigenwaarde doet groeien.

Sterke kinderen
Om tot verbeelding te komen zetten Maas en Villa Zebra werkvormen in die gaan over fantaseren, associëren, inleven, filosoferen en spelen. Met deze werkvormen worden kinderen uitgedaagd tot (zelf)onderzoek, creativiteit, reflectie en samenwerken. Het lichaam, de taal, beeldende en grafische tekens worden ingezet. Met als doel dat er sterke kinderen de school verlaten, kinderen die zelfstandig en ondernemend de toekomst in stappen.

DSC_0319

Kinderen op de Augustinusschool

Visie Stel je voor
Aan het einde van het traject hopen de partners het volgende met Stel je voor bereikt te hebben:
1. Leerlingen hebben betekenisvol onderwijs gekregen en meer grip op de stof door een uitbreiding van de leerstrategieën. Hierdoor zijn ze voorbereid op de eisen die de 21e eeuw aan ze stelt. Ze durven innovatief, ondernemend en creatief de toekomst in de ogen te kijken.
2. Leerkrachten hebben voldoende motivatie, kennis en vaardigheden om cultuureducatie in te zetten en indien gewenst een verbinding te maken met andere vakken, zoals taal.
3. Leerkrachten zijn in staat onderzoekend vragen te stellen: het stellen van de vraag achter de vraag.
4. Per school is een leerlijn stel je voor ontwikkeld en beschreven, die voldoende aanknopingspunten biedt voor de school om er invulling aan te geven. En die leerkrachten die zelf aan de slag willen gaan, ondersteunt en inspireert.
5. Directie en team kennen de kansen en mogelijkheden die cultuuronderwijs de school en de leerlingen biedt. Stel je voor wordt onderdeel van het curriculum cultuuronderwijs en draagt bij aan de leerstrategie van de school.
6. De kennis en opgedane ervaring wordt met derden gedeeld in een werkmethodiek (in een nader te bepalen vorm).

De partners ontvangen subsidie in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds Cultuurparticipatie. Deze subsidie wordt door de Gemeente Rotterdam gematcht.