Doe het lekker zelf

Welkom in de online werkmethodiek van Stel je voor: Doe het lekker zelf! De methodiek geeft handvatten waarmee docenten in het primair onderwijs zelf tot een inhoudelijk kwalitatieve les beeldende kunst of theater kunnen komen. Doe het lekker zelf staat vol met inspiratie, lesmateriaal en methodes. Het is een modulaire methodiek waarin lesonderdelen makkelijk gecombineerd kunnen worden.

Aan de slag
Hieronder vind je werkmethodes beeldend en theater. In deze blokken staan zowel energizers als langere programma’s en voor groep 1 t/m groep 8. Kortom: doe het lekker zelf!

Ontstaan
Sinds 2013 verzorgen Stel je voor-vakdocenten kunstlessen op Rotterdamse scholen. Samen met het KCR maken Villa Zebra en Maas per school een plan van aanpak waarin uitgangspunten en doelstellingen worden opgenomen, waaruit de lessen volgen. Uit al deze lessen is Doe het lekker zelf ontstaan.

Vanaf de start van Stel je voor in 2013 werkten we toe naar een overdraagbare werkmethodiek voor leerkrachten in het basisonderwijs. We bouwden aan lesvoorbeelden en een algemene leerlijn, om cultuuronderwijs een structurele plaats in het curriculum van de school geven. De uitkomst hiervan, de werkmethodiek Doe het lekker zelf, staat sinds 1 november 2017 online.

De werkmethode Doe Het Lekker Zelf is ontstaan in samenwerking met verschillende scholen. We ontwikkelden met hen een werkwijze en lesinhoud aan de hand van vragen als ‘Hoe werk je aan verbeelding?’ en ‘Hoe kun je daarop lessen inrichten?’. We zagen wat er nodig is voor scholen en culturele instellingen om daarin samen te werken. Uit de hoeveelheid divers materiaal die zo ontstond hebben we de vorm van de methodiek vastgesteld. De lesinhoud en werkwijze van de verschillende scholen werd geanalyseerd, vergeleken en gecategoriseerd. Vervolgens werden daaruit overeenkomstige kenmerken gedestilleerd. Doordat we begonnen op de vloer en daarna de methodiek ontwikkelden, konden de reacties van de kinderen en de inbreng en deskundigheid van de leerkrachten direct worden verwerkt in het ontwikkelde lesmateriaal. Zo kwamen we tot de online werkmethodiek: Doe het lekker zelf.