Team

De Stel je voor-lessen worden gegeven door een team van professionele vakdocenten met elk hun eigen specialiteit: theater, dans of beeldend. De vakdocenten worden een aantal keer per jaar getraind door de Stel je voor-projectgroep (zie hieronder), om hen nauw te betrekken bij de centrale doelstellingen van Stel je voor en om kennis en ervaring uit te wisselen. De vakdocenten ontwikkelen voor de scholen lessen die dicht bij de belevingswereld van het kind staan en die aansluiten bij de vraag en visie van de school en de 21st century skills. Ze leren deze lessen vanuit een vraaggerichte houding te ontwerpen in relatie tot andere vakken. En ze leren hun discipline te overstijgen om te onderzoeken hoe de verbinding tussen de disciplines van meerwaarde kan zijn voor het onderwijs.

Docentenavond september 2019

Docenten beeldend: Ada Holleman, Anne Keereweer, Arinda Vrolings, Marijke van Zuilen, Rosa Peters, Tessa Gronert,  Vanessa Obinu
Docent dans: Jenny van Weezendonk, Martine van Leengoed, Nele Vandeneede
Docenten theater: Annelies Hoeneveld, Eva Beijneveld, Esther Schouten, Frieda de Rhoter, Lisette van Maanen, Lukas Schmidt, Marcos Valster, Margriet Brosens, Pleun Peters

Projectgroep
De projectgroep ontwikkelt met de scholen de werkplannen, bewaakt de inhoud, monitort en evalueert de uitvoering. De projectgroep van Stel je voor bestaat uit Esther Schouten (Projectleider, Maas theater en dans), Ester Huijnen (Villa Zebra) en Annemarie Timmermans (KCR). De projectgroep ontwikkelt op basis van de ervaringen van de scholen en de vakdocenten een werkmethode. De vakdocenten worden door de projectgroep begeleid en drie keer per jaar zijn er gezamenlijke momenten waarin we evalueren en elkaar trainen. Dorien Folkers (Maas theater en dans) en Jolanda Bouman (Villa Zebra) zorgen voor de inhoudelijke ondersteuning vanuit beide instellingen. De projectgroep legt verantwoording af aan de stuurgroep, bestaande uit de directies van de drie partners: Annemarie Backes (KCR), Ineke Lindner (Villa Zebra) en Bernadette Stokvis (Maas theater en dans).