Vakdocenten

De Stel je voor lessen worden gegeven door professionele vakdocenten. Ze hebben ieder hun eigen specialiteit: theater, dans vanuit Maas theater en dans en beeldend vanuit Villa Zebra. De vakdocenten ontwikkelen voor de scholen lessen die dicht bij de belevingswereld van het kind staan en die aansluiten bij de vraag en visie van de school en de 21st century skills. Ze leren deze lessen vanuit een vraaggerichte houding en in relatie tot andere vakken te ontwerpen. Ook leren ze hun discipline te overstijgen, om te onderzoeken hoe de verbinding tussen de disciplines van meerwaarde kan zijn voor het onderwijs. 
De lessen beeldend worden gegeven door Anne Keereweer, Vanessa Obinu, Minne Smits, Rowan van der Sterren, Bram Verhoef en Marijke van Zuilen.
Vakdocenten dans zijn Martine van Leengoed, Jill Tjin Asjoe, Marijke de Vos en Jenny van Weezendonk.
Het theaterteam bestaat uit Marrit Bausch, Eva Beijneveld, Margriet Brosens, Lisa Giezen, Ben van der Meij, Vera Nijboer, Joanne Purperhart, Madee Snijder, Clara van Spanje, Sterre de Vries en Lindsay Zwaan.

Projectgroep
De vakdocenten worden begeleid door een projectgroep. De projectgroep ontwikkelt met de scholen de werkplannen, bewaakt de inhoud, monitort en evalueert de uitvoering. De projectgroep ontwikkelt werkmethodes op basis van de ervaringen van de scholen en de vakdocenten. Drie keer per jaar zijn er teambijeenkomsten waarin de projectgroep en alle vakdocenten samenkomen. Die teambijeenkomsten zijn voor evaluatie en training, om de vakdocenten nauw te betrekken bij de centrale doelstellingen van Stel je voor en om kennis en ervaring uit te wisselen.  
De projectgroep van Stel je voor bestaat uit Esther Schouten (Projectleider, Maas theater en dans), Ester Huijnen (Villa Zebra) en Annemarie Timmermans (KCR). De projectgroep legt verantwoording af aan de stuurgroep, bestaande uit de directies van de drie partners.