Vakdocenten

De Stel je voor lessen worden gegeven door professionele vakdocenten. Ze hebben ieder hun eigen specialiteit: theater, dans vanuit Maas theater en dans en beeldend vanuit Villa Zebra. De vakdocenten ontwikkelen voor de scholen lessen die dicht bij de belevingswereld van het kind staan en die aansluiten bij de vraag en visie van de school en de 21st century skills. Ze leren deze lessen vanuit een vraaggerichte houding en in relatie tot andere vakken te ontwerpen. Ook leren ze hun discipline te overstijgen, om te onderzoeken hoe de verbinding tussen de disciplines van meerwaarde kan zijn voor het onderwijs. Hieronder zie je de docenten van 2022/2023!

Sterre de Vries: theater

Jill Tjin Asjoe: dans

Ben van der Meij: theater

Eva Beijneveld: theater

Vanessa Obinu: beeldend

Jenny van Weezendonk: dans

Madee Snijder: theater

Martine van Leengoed: dans

Rowan van der Sterren: beeldend

Anna Glisic: beeldend

Anne Slingerland: dans

Jamie Huisman: theater

Jolieke Bak: theater

Tom L’Istelle: beeldend

Vera Bonder: theater

Projectgroep
De vakdocenten worden begeleid door een projectgroep. De projectgroep ontwikkelt met de scholen de werkplannen, bewaakt de inhoud, monitort en evalueert de uitvoering. De projectgroep ontwikkelt werkmethodes op basis van de ervaringen van de scholen en de vakdocenten. De projectgroep van Stel je voor bestaat uit Esther Schouten (Projectleider, Maas theater en dans), Marijke van Zuilen (Villa Zebra) en Annemarie Timmermans (KCR). De projectgroep legt verantwoording af aan de stuurgroep, bestaande uit de directies van de drie partners.