Achtergrondinfo

Omdat de Stel je voor lessen altijd maatwerk zijn, stemmen we het vertrukpunt van de lessen af met de school. Maar welk vertrekpunt een school ook kiest, een aantal elementen ligt altijd in de basis van onze werkwijze: waarnemen, verbeelden, vragen stellen, embodied learning en sociale vaardigheden. 

Vertrekpunten
We bieden iedere klas en iedere school maatwerk en denken graag mee. Maar hoe te beginnen? Sinds 2013 blijken er in de praktijk vier scenario’s boven te drijven:

 1. Vertrekkend vanuit een onderwerp:
  De lessen gaan uit van een gekozen onderwerp, zoals duurzaamheid of literatuur. De vakdocenten kijken waar de disciplines elkaar versterken en kunnen inspireren.
 2. Vertrekkend vanuit de discipline-eigen vaardigheden:
  De lessen hebben als doel het trainen van de vaardigheden beeldend, theater en/of dans. De schoolleerkracht is als een actieve observator bij de lessen betrokken en leert elementen uit de lessen die hij/zij ook tijdens andere lessen kan inzetten.
 3. Vertrekkend vanuit taalthema’s:
  De taalmethode bepaalt de inhoud van de lessen. We zoeken creatieve manieren om deze inhoud via de verbeelding vorm te geven. We proberen de wereld achter de woorden te ontsluiten. Doel is het vergroten van de woordenschat, plezier krijgen in taal (spreken en schrijven) en het vergroten van begrip door een fysieke ervaring.
 4. Vertrekkend vanuit sociale vaardigheden:
  De Stel je voor-lessen worden ontworpen met als achterliggend doel het vergroten van de sociale vaardigheden, zoals daar zijn: luisteren naar elkaar, samenwerken, respect hebben voor zichzelf, elkaar en voor eigen en elkaars werk, complimenten geven.

Waarnemen en verbeelden
Het programma Stel je voor is gebaseerd op de theorie van Cultuur in de spiegel. Deze theorie gaat uit van vier cognitieve vaardigheden, namelijk waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren. Op waarnemen en verbeelden ligt onze focus. Wij geloven dat goed waarnemen de bron van creativiteit is. Immers: wie goed waarneemt wordt bijna vanzelf nieuwsgierig, en wie nieuwsgierig is neemt meestal goed waar. Om tot verbeelding te komen gebruiken we werkvormen die gaan over verzinnen, fantaseren, associëren, voorstellen, inleven en spelen. Verbeelding is altijd een vorm van reflectie. Het geeft kinderen de mogelijkheid om stil te staan en vorm te geven aan de wereld om hen heen. Bekijk de video hieronder voor meer info over Cultuur in de spiegel.

Onderzoekende houding
We houden van hardop vragen stellen. We creëren een sfeer waarin er geen foute antwoorden bestaan. Kinderen durven zich daardoor steeds meer te uiten. Ze krijgen vertrouwen in eigen fantasie en durven op onderzoek uit te gaan. We vragen door, waardoor een onderwerp op meerdere manieren bekeken wordt. Zo ontstaat er een verbreding van hun perspectief.

Leren met je lijf
We leren de kinderen bewust hun lichaam en stem in te zetten, in allerlei verschillende vormen van presentatie. Niet op een sportieve manier, maar door te bewegen met een intentie, met een gevoel. Begrippen, gevoelens en personages worden gevormd met het lichaam en de stem, omdat het lichaam soms meer voelt en kan verbeelden dan je als kind kunt zeggen. Dit heet ‘embodied leren’, lees er meer over in het essay van Dorien Folkers.

Niet alleen de lessen theater en dans, maar ook de lessen beeldend hebben grote connectie met het fysieke. Om een eiland te tekenen kies je een lichaamsdeel en trekt dat over op papier. Om de zee te schilderen beweeg je de kwast zoals het water (stormachtig , kabbelend, windstil). Of je plakt de stempels die je hebt gemaakt onder je schoenen en loopt met deze stempels op allerlei verschillende manieren over lange stroken papier. Tekenen en schilderen vanuit muziek spreekt een emotionele onderlaag aan, die vaak nog geen woorden kent.

Sociale vaardigheden
Spelenderwijs komen in de theater-, dans- en beeldende lessen de sociale vaardigheden langs. Kijken en luisteren, respect hebben voor eigen en andermans werk en samenwerken. De kinderen zijn heel goed en snel in oordelen over de ander. In de lessen leren we hen dit snelle oordeel uit te stellen of in ieder geval af te zetten tegen positieve feedback.