Cultuureducatie met kwaliteit

Maas theater en dans, Villa Zebra en het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) sloegen in 2013 de handen ineen voor het programma Stel je voor. De partners ontvangen sindsdien subsidie in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds Cultuurparticipatie. Deze subsidie wordt door de Gemeente Rotterdam gematcht.

Waarom Cultuureducatie met kwaliteit?
“Op de basisschool wordt een fundament gelegd voor de culturele ontwikkeling van kinderen, het pad dat zij doorlopen van kennismaking met kunst en cultuur naar het ontwikkelen van de eigen talenten. De school maakt kunst en cultuur ook toegankelijk voor leerlingen die dit van huis uit niet meekrijgen. Daarnaast heeft de school een vormende taak, die essentieel is om kinderen te leren functioneren in een complexe, pluriforme en snel veranderende maatschappij. Ten slotte kan cultuureducatie een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van leergebiedoverstijgende vaardigheden, zoals analyseren, evalueren en creëren.” uit Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!, advies van Onderwijsraad en Raad van Cultuur. Lees meer.

“Cultuuronderwijs daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. Die heb je nodig in deze tijd, waarin het steeds belangrijker wordt dat je kennis kunt combineren, kunt samenwerken en oplossingen voor nieuwe problemen kunt vinden” aldus Minister Bussemaker. Lees hier het hele interview met Minister Bussemaker.

Met het programma Cultuureducatie met kwaliteit wil het Ministerie van OCW de kwaliteit van cultuureducatie op basisscholen verbeteren. De regeling is ingesteld op advies van de Onderwijsraad en de Raad van Cultuur en wordt uitgevoerd door het Fonds Cultuurparticipatie.