Themalessen

Een themales leent zich uitstekend voor theater- en dansoefeningen. Stel je voor: het wordt Sinterklaas. Dan is er meer te verzinnen dan ‘wie speelt Sint?’ Een voorbeeld: Een Sinterklaasles met kleuters. Een Maasdocent introduceerde een krant met alleen maar verhalen. Een spannend verhaal over de boot van Sint die zonk, over het redden van de pakjes, het paard en meer nieuwtjes over het Sinterklaasfeest. Er was maar één probleem: de journalist was de foto’s vergeten. Aan de kleuters de opdracht om die foto’s als levende standbeelden uit te beelden.

Hoe ga je met een thema aan de slag?
Door het op te knippen, het thema in elementen onder te verdelen. Het maken van een woordweb helpt hierbij. Bijvoorbeeld het thema lente. Naast lammetjes en bloemen, kun je ook vragen stellen als: Hoe ruikt het in de lente, hoe voelt het in de lente, welke kleuren heeft de lente, wat hoor je in de lente? Je geeft een ingang via de zintuigen. Is het herfst? Dan is er uiteraard het bos. Maar wat is dat voor een bos? Een eng bos, een vriendelijk bos, een kaal bos? Hoe bewegen bomen, hoe klinken ze? Vervolgens kun je nadenken over de vorm waarmee je wilt werken. Wil je levende standbeelden, een hoorspel misschien, een levende tentoonstelling wellicht, waar ouders langs kunnen lopen?

Themalessen zijn bij uitstek geschikt om beeldend en theater te integreren. De foto hierboven is gemaakt op de Rijckevorselschool in de themales Griezelen. Griezelen was het thema van de Kinderboekenweek 2017. Klik hier voor de hele les.