Geschiedenis

Stel je voor, je wilt een les doen over slavernij en daar ook theater- en danselementen in aanbrengen. De meest voor de hand liggende ingang is: de slaaf en de slavenmeester. Daar gaan leerlingen vaak erg van nadenken. Hoe doet een slavenmeester? Hoe zou een slaaf zich voelen? Je zou dus ook kunnen nadenken vanuit de beweging. Hoe danst een slaaf als hij heeft gehoord dat hij vrij is. Hoe loopt de slavenmeester als hij heeft gehoord dat hij heel veel geld heeft verdiend? Een ingang kan ook zijn: welke plaatjes horen bij dit onderwerp. Oftewel: hoe ziet het eruit? Of bekijk het vanuit emoties: welke emoties komen erbij kijken en hoe beeld je bijvoorbeeld machtsverhoudingen uit zonder de emoties belachelijk te maken of heel overdreven te tonen. Bekijk op die manier de verschillende aspecten van de slavernij.

Bijvoorbeeld: Laat op een fysieke manier voelen wat de positie van een slaaf tegenover een slavenmeester is. We beginnen bij de basishouding, een neutrale houding. Daarna laten we deze neutrale houding los, zakken door de knieën, laten het hoofd naar achteren vallen en voelen ons als een pudding, slap en onzeker. Dit is de slaaf. Hoe voelt dat? Daarna strekken we op vanuit het hoofd, borst vooruit, schouders naar achteren, op de tenen en rechten we de rug. Dit is de slavenmeester. Hoe voelt dat? Nu gaan we in tweetallen tegenover elkaar staan en nemen we om en om de positie van slaaf en slavenmeester in. Dan gaan we in een lange rij naast elkaar staan, we beginnen bij de slavenmeesters. Hoe zien die eruit? Waar zit de macht? In de nek, de schouders, de stand van het hoofd, de armen? Dan maken we een rij slaven. Hoe zien die eruit? Waar zit de onderdrukking? In de nek, de schouders, de stand van het hoofd of de rug? Tot slot maken we een rangorde waarin we de verschillende stadia van macht en onderdrukking laten zien. Bijvoorbeeld bij de slavenmeesters beginnen we bij de onzekere slavenmeester en eindigen we bij de meest machtige slavenmeester, het grootste baasje. Dat doen we ook bij de slaven. Klopt de lijn? Zijn er nuances? Bijvoorbeeld, is er ook een slaaf die onderdanig is, maar ook nog grote eigenwaarde heeft? Waar zie dat aan?

Als je de slavernij helemaal hebt onderzocht, dan kan je afsluiten met een kunstopdracht. Wat is jouw beeld over de slavernij? Maak een schilderij of beeld het uit

Bekijk ook de voorbeeldles over slavernij.