Verhalen

Tot slot noemen we verhalen als bron van inspiratie voor een theater- of dansles.

Een voorbeeld van een Maasvakdocent: “Soms kom ik met Kikker in een koffertje een les binnen. Dan leest Kikker (van Max Velthuijs) een verhaal voor. Daar borduur ik op voort. Kikker heeft het koud, zeg ik dan, kun je een warmtedans voor Kikker verzinnen? Welke bewegingen kunnen we verzinnen waardoor Kikker het weer warm krijgt?”

Voor kleuters werkt het erg goed om iets mee te nemen en dat nog even te verstoppen in een koffer of doos. Dat verhoogt de nieuwsgierigheid en geeft meteen betrokkenheid. Aan het eind van de les kan bijvoorbeeld Kikker weer terug in de koffer, dat geeft een mooi organisch einde aan de les. Zie hier de voorbeeldles Toveren van Annelies Hoeneveld. Zie ook het voorbeeld bij beeldend: Mannetje Tak.

Structuur
Alle verhalen kun je gestructureerd benaderen.
1. Er is een verhaal met een chronologische lijn. Wat is het thema?
2. Je bepaalt het leerdoel. Een sprookje met een jaloerse stiefmoeder kan over jaloezie gaan, over stiefmoeders, over geloven in jezelf. Je kunt aan de kinderen vragen of ze zich kunnen voorstellen dat er ouders zijn die jaloers zijn op hun kinderen. Of jaloezie in de klas kan ook een onderwerp zijn.
3. Zoek andere verhalen waarin jaloezie een rol speelt.
4. Bekijk jaloezie van alle kanten. Het tegenovergestelde van jaloezie is elkaar helpen, bijvoorbeeld. Het voordeel van jaloezie is… Het nadeel is…
5. Hoe zou een jaloerse dans eruitzien? Hoe zou jaloezie in tableaus kunnen groeien?

Bijvoorbeeld:
1. Neem het verhaal van Alladin. Het thema? Van straatjongen tot miljonair.
2. Het doel? Dat zou kunnen zijn het overbrengen van de les: ‘Als je goed je best doet, kun je alles bereiken.’
3. Daar valt natuurlijk wat op af te dingen. Want hoe zit dat met Donald Trump? Met andere machthebbers?
4. Of nog verder uitzoomend: Wat zijn landen waar echte despoten wonen?
5. Verdeel de klas over die landen. Geef elke despoot een eigen (hand- arm- lijf- of been-) beweging.

Invalshoeken
Je kunt een verhaal dus navertellen, uitbeelden via foto’s, tableaus, vanuit verschillende perspectieven bekijken. Je kunt een trailer maken of het achterstevoren vertellen. Je kunt een favoriet thema of boek in één zin samenvatten en het dan het via bewegingen vertellen.

Tip
Blijf dicht bij je eigen smaak, bij dat wat jou raakt.