Actualiteit

Inspiratie en thema’s volgen vaak de actualiteit. Een theater- of dansles geïnspireerd op een actueel onderwerp komt dan ook vaak voor.

Wat zijn actuele gebeurtenissen die kinderen raken? Je kan er naar vragen en erover praten. Maar je kan er ook via een bewegingsoefening vorm aan geven. Zie bijvoorbeeld de bewegingsoefeningen Echo en Ketting.

Voorbeeld
Veel kinderen zijn bang voor oorlog en denken daarbij al snel aan aanslagen, aan plat gebombardeerde steden, aan wapens, aan bloed. Maar oorlog kun je ook via de geschiedenis benaderen. Een oorlog kan heel groot zijn, maar ook heel klein (vechten op het schoolplein). Kinderen, en met name jongens, vinden het heel leuk om tijdens een theaterles te vechten, dat is vaak het eerste dat ze kiezen. In plaats van dat te verbieden (want vechten is slecht), kun je het ook honoreren. Maar geef ze dan wel de opdracht het vechten theatraal te maken. Bijvoorbeeld bewegingen uitvoeren in slow-motion of vechten met vier meter er tussenin.

Oorlog kan ook gaan over helden, over willen winnen, hebzucht, egocentrisme. Kortom, er is bij veel actuele thema’s een hoop menselijk gedrag dat nagespeeld kan worden. Door het naspelen wordt het misschien inzichtelijker en dat is op zichzelf al winst.

Je zou ook voor het contrast naar de nuttige kanten kunnen kijken.
Werkgelegenheid in de wapenfabriek.
Verdedigen tegen de vijand.

Combineren
Soms kun je verschillende schoolvakken met elkaar combineren.
Zo kan Aardrijkskunde met oorlog worden gecombineerd: waar is de oorlog, is dat ver weg of dichtbij?
Heeft de cultuur van het land invloed op de vorm van de oorlog?
Hoe ziet oorlog er op een landkaart uit?
Hoe zit dat met dierenleed tijdens oorlogen?
Wat gebeurt er met het klimaat?

Onderzoek dus steeds hoe je het in stukken kunt hakken. Op die manier kun je zoveel mogelijk kanten belichten.

Tip
De werkelijkheid is vaak zo absurd dat vereenvoudiging op z’n plaats is. Kies wat je wilt vertellen en ga niet in op alle details. Of neem één detail en werk dat uit. Dit is mede afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen.