Beeldend

Tijdens de beeldende kunst lessen van Villa Zebra staat verbeelding centraal. De klas onderzoekt en fantaseert over een thema met behulp van beeldende kunst. Hierbij wordt uitgegaan van de belevingswereld van leerlingen en de wereld om hen heen. Vakdocenten, allen kunstenaars met een docentenopleiding, stimuleren de verbeeldingskracht door het stellen van open vragen, een open houding en door te focussen op het proces in plaats van op het eindresultaat.

Een beeldende les van Villa Zebra gaat uit van de Villasofie en bestaat uit 3 stappen: inspireren, doen en reflecteren. Klik hier voor meer informatie over de methode en verschillende stappen.

Op deze pagina vind je een scala aan beeldende lessen, onderverdeeld in verschillende doelgroepen, groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Bij elke groep vind je de drie verschillende stappen. Je kunt onderdelen gebruiken, combinaties maken of de modules gebruiken ter inspiratie.

KCR kan helpen om Stel je voor een goede plek op school te geven. Advies inwinnen? Kijk voor meer informatie hier.