Theater + beeldend

Maas en Villa Zebra gaan uit van de kracht van de verbeelding, van kunst als mentaliteit. Maas vanuit het toepassen van beweging, het wetenschappelijke Embodied Cognition, oftewel het leren via je lichaam. Villa Zebra vanuit beeldende kunst als route naar de eigen verbeeldingskracht van kinderen en onderlinge interactie.

De zin ‘Stel je voor’ wordt in zowel Maas- als Villa Zebralessen vaak als opening gebruikt.

Stel je voor, dit is geen klas maar een flatgebouw waar we allemaal in wonen.
Stel je voor, we zijn met zijn allen een instrument.
Stel je voor dat Rotterdam overstroomt, hoe zou dat eruit zien?

De uitkomst is steeds verschillend: die kan beeldend zijn of theatraal, de lessen altijd anders, want ze kunnen worden toegepast bij taal, bij rekenen, bij de jaarlijkse viering van Sinterklaas. Maar hoe oneindig verschillend ook, de bron is steeds hetzelfde. Kunst als mentaliteit. In de werkmethodiek vindt u lesmethodes beeldend en theater. Door de gezamenlijke uitgangspunten staan deze niet los van elkaar. Binnen de losse lesonderdelen worden daarom regelmatig links gelegd tussen de twee disciplines. Bijvoorbeeld op basis van werkvormen en thema’s.