Stappenplan voor creativiteit

Als het zo makkelijk zou zijn, hadden we het natuurlijk al lang gemaakt: een stappenplan voor creativiteit. In Stel je voor gaan we verder en maken we ‘on the job’ met de leerkrachten en leerlingen in de klas cultuuronderwijs nieuwe stijl, uitgaande van de kracht van de verbeelding. Later meer op deze site over hoe we dat gaan overdragen. Lees hier het artikel in de Correspondent, o.a. over hoe creativiteit zich verhoudt tot  de veelbesproken 21st century skills.

“Kinderen schrijven verhalen, spelen met klank en muziek, spelen toneel, zingen, dansen, maken decors en bedienen licht en geluid. Fantastisch om te zien wat er bij de kinderen dan allemaal los komt. Meer dan je durft te hopen.”… Read More

Kunst is onmisbaar

SKVR directeur Ariette Kasbergen in een reactie op Leren loont (onderwijsbeleid Gemeente Rotterdam): “Dat kunst, net als de terreinen sport,  techniek en natuur, om heel eigen redenen onmisbaar is binnen het onderwijs wordt steeds meer gevoeld in het gedeelde hart van overheid en onderwijs in Rotterdam. Dat is goed nieuws. Zo leiden we zelfverzekerde kinderen op, die goed toegerust hun leven leiden en deelnemen aan de samenleving, in de wetenschap dat ze competent zijn.” Klik hier voor de volledige reactie.

Emotiefilmpje Meridiaan

Op De Meridiaan vroegen we de kleuters hun emoties te verbeelden. Dat leidde tot dit filmpje:

Docent van de toekomst

Een robot voor de klas of juist vermenselijking van leerkrachten. Online colleges of gewoon fysiek in de klas? Er zijn vele voors en tegens te verzinnen. Hier een link naar een artikel van de Correspondent.

Kleuters leren meer van spel dan van school

Trouw plaatste in juni 2014 een artikel, dat de filosofie en het doel van Stel je voor (namelijk meer aandacht voor cultuur en in het bijzonder het ontwikkelen van voorstellingsvermogen) geheel onderschrijft. Hier een link naar het artikel.

“In plaats van een taalles gingen we op een school al spelend vergelijkingen maken. Een bezige bij, een pietje precies, een opgeblazen kikker. De kinderen staan in de ruimte en bewegen als bijen,  dan bewegen ze uiterst netjes,… Read More

Waarom ‘een goed gevoel krijgen’ van kunst net zo belangrijk is als rekenen

‘In de kunst draait het om verbeelding, inzicht, denkkracht, motoriek en overdracht van ideeën,’ schrijven de Akademie van Kunsten en de KNAW. Dat is volgens hen ‘cruciaal in een maatschappij waarin de veranderingen elkaar in snel tempo opvolgen en waar complexe vraagstukken vragen om creatieve denkers en doeners. Het huidige onderwijs richt zich te weinig op het ontwikkelen van dit soort vaardigheden.’ Klik hier voor het hele artikel in de Correspondent.

De Wilgenstam en de elementen

Op De Wilgenstam werken we vanuit het onderwerp duurzaamheid. In dit filmpje de resultaten van een half jaar Stel je voor-lessen:

Leren met je lichaam

Op De Gabriëlschool in Delft is Dorien Folkers een van de vakdocenten van het project van onze Delftse collega’s Cultuurhelden. “We nemen de woorden en begrippen uit het taalboek als uitgangspunt om te werken met theatervormen. Met de bedoeling dat de kinderen de wereld achter de woorden gaan voelen, ruiken, zien,  beleven en herinneren. We brengen de woorden tot leven. En onderweg spreken we de kinderen aan op hun verbeeldingskracht.”
Lees hier de volledige reportage.