Doe het lekker zelf

Welkom in de online werkmethodiek van Stel je voor: Doe het lekker zelf! De methodiek geeft handvatten waarmee docenten in het primair onderwijs zelf tot een inhoudelijk kwalitatieve les beeldende kunst of theater kunnen komen. Doe het lekker zelf staat vol met inspiratie, lesmateriaal en methodes. Het is een modulaire methodiek waarin lesonderdelen makkelijk gecombineerd kunnen worden.

Sinds 2013 verzorgen Stel je voor-vakdocenten kunstlessen op Rotterdamse scholen. Samen met het KCR maken Villa Zebra en Maas per school een plan van aanpak waarin uitgangspunten en doelstellingen worden opgenomen, waaruit de lessen volgen. Uit al deze lessen is Doe het lekker zelf ontstaan. Op deze site vind je werkmethodes beeldend en theater, zowel energizers als langere programma’s en voor groep 1 tot en met 8. Kortom: doe het lekker zelf!

Aan de slag: