De Bergse Zonnebloem

Fotografie Guido Bosua

De Bergse Zonnebloem is een openbare Daltonschool (ODS) in de wijk Hillegersberg-Schiebroek, Rotterdam. Op de school is een vriendelijk en veilig klimaat van groot belang. Uitgangspunt hierbij is respect, respect voor de kinderen onderling, voor de leerkracht en de omgeving. Voor de school is dit het klimaat waarin een kind zich tot een volwaardig mens kan ontplooien. Andere uitgangspunten zijn ver­ant­woor­delijkheid, zelfstandigheid en samenwer­king.

Stel je voor op De Bergse Zonnebloem
In voorjaar 2015 startte De Bergse Zonnebloem met lessen filosofie, theater en beeldend als toegevoegde vakken naast de reguliere vakken. De filosofielessen vallen niet binnen Stel je voor. Met de docent filosofie verzorgden we de teamtraining. Hierin onderzochten we het woord ‘trots’ vanuit de filosofie, de beeldende kunst en theater. De lessen beeldend en theater geven we aan de groepen 3 en 4. De school steekt deze lessen met name in om de sociale vaardigheden van de leerlingen te verbeteren.

In schooljaar 18/19 worden de Stel je voor-lessen op De Bergse Zonnebloem gegeven door Lisette van Maanen (theater), Anne Keereweer (beeldend).
Klik hier voor de website van De Bergse Zonnebloem.

Een doosje met een olifant erin, theaterlessen in groep 4 door Annelies Hoeneveld (voorjaar 2016).

Project ‘Donker’ van vakdocent beeldend Anne Keereweer bij de kleuters op de Bergse Zonnebloem (najaar 2016).

Fotografie Anne Keereweer