Mr. van Eijckschool

Fotografie Guido Bosua

Sinds september 2007 is de Mr. van Eijckschool een pilotschool voor kunst en cultuur. De school streeft ernaar om kunst en cultuur in het curriculum te integreren. Uitgangspunten zijn dat ieder kind eigen talenten heeft, en dat deze talenten tot uitdrukking moeten kunnen komen. De school heeft als taak deze talenten op te sporen en te stimuleren.

De Mr. van Eijck school is een katholieke basisschool in de wijk Hordijkerveld (Groot IJsselmonde). De school vindt het belangrijk dat het een plek is waar meer gebeurt dan alleen leren en presteren. De school wil een veilige (leer)omgeving bieden, zodat de leerlingen ingewikkelde, meerduidige, metaforische en emotionele zaken met vertrouwen leren aan te pakken. De school baseert de ontmoetingsplek die ze wil zijn op zeven waarden: verwondering, respect, verbondenheid, zorg, gerechtigheid, vertrouwen en eindigheid. Door de leerlingen aan te spreken op wat ze kunnen (hun talenten), groeit hun zelfvertrouwen en leren ze barrières op belemmerende terreinen makkelijker te overwinnen. Hierdoor ontwikkelen de leerlingen een houding waarin ‘moeten leren’ plaats maakt voor ‘willen leren’.

Theaterles door Annelies Hoeneveld in de onderbouw:

Fotografie Remi Walsarie

Stel je voor op de Mr. van Eijckschool
De school heeft aangeven dat de discipline theater in het aanbod ontbreekt. Theater kan bijdragen aan de fysieke verbeelding. Het leert kinderen spelenderwijs met taal om te gaan, zichzelf te presenteren, zich te transformeren en samen te werken. Daarnaast is de school op zoek naar de aansluiting van de reguliere lessen op de kunstvakken en zoekt ze naar de synergie tussen de verschillende kunstvakken onderling (dans, theater en beeldend).

Na een ‘amuse’ in voorjaar 2014, waarin we geïntegreerde theater- en beeldende lessen gaven, is de school overgestapt op het intensieve traject in najaar 2014.  De Stel je voor lessen worden gegeven aan twee groepen 3. De leerlingen krijgen een jaar lang theater en beeldend en in het laatste blok worden ze geïntegreerd gegeven.

De Stel je voor-lessen op de Mr. van Eijckschool worden gegeven door Rosa Peters (beeldend) en Lukas Schmidt (theater).

Klik hier voor de website van de Mr. van Eijckschool.
Lees hier het BLOG van ICC-er en groepsleerkracht Irma Demir.

Opruimkunst, een geïntegreerde beeldende en theaterles door Marijke van Zuilen en Jeroen van der Heijden (voorjaar 2016):

Fotografie Jeroen van der Heijden

Theaterles door Jeroen van der Heijden, stel je voor dat je 100 jaar oud bent (najaar 2015):

Fotografie Jeroen van der Heijden

Groepen 3 Mr. Van Eijck (2015):


Fotografie Annelies Hoeneveld

De leerlingen van de Mr. van Eijckschool waren urenlang onvindbaar door de camouflage-theaterles van vakdocent Jeroen van der Heijden (februari 2018):