Terug naar de klas sluipen

Irma Demir

Irma Demir

12 november 2016

Bij ons op de Mr. van Eijckschool loopt Stel je voor inmiddels voor het derde jaar.  We kozen er indertijd voor omdat we zagen dat het project goed kon aansluiten bij de thema’s van onze Veilig leren lezen-methode. Vooral zagen we mogelijkheden voor het vergroten van de woordenschat van onze leerlingen. Maar, we wilden er goed voor waken dat  de Stel je voor-lessen verkapte taallessen zouden worden. Voor dat laatste hoeven we echt niet bang te zijn, zo bleek al snel.

Observeren
In dat eerste jaar begonnen de Stel je voor-lessen in groep 3, waar ik indertijd iedere dinsdagmiddag voor de klas stond. Het goede van dit programma is natuurlijk dat de groepsleerkracht in de les van de vakleerkracht aanwezig is. Dat deed ik dus ook. In het begin nam ik meestal zelf aan de opdrachten deel. Heel leuk natuurlijk, maar ik wilde de kinderen ook kunnen observeren in hun deelname aan de les. Later ben ik er foto’s van gaan maken. Die publiceren we nu, met toestemming van de ouders, op onze Facebookpagina. De reacties zijn enthousiast.

Creatieve achtergrond
Samen met de vakdocent lukte het ook steeds om een goede overgang van de reguliere les naar de Stel je voor-les te maken en andersom. Ik denk dat dit belangrijk is. Waren de kinderen in de speelzaal bezig geweest met sluipen, dan liet ik ze na afloop terug naar het klaslokaal sluipen. Zo kon ik de lijn doortrekken. We hebben ook samen lesgegeven. Dat was erg leuk. Ik moet er wel bij zeggen: ik ben naast groepsleerkracht ook dansdocent. Het scheelt wel dat ik zelf ook een creatieve achtergrond heb.

Momenteel wordt Stel je voor nog steeds alleen in groep 3 gegeven. De reden is dat we een ruimteprobleem hebben, en ook roostertechnisch is het niet anders mogelijk. In de gym- en speelzaal wordt ook dans gegeven, gymnastiek, en Rots & Water-training. Bovendien zijn de subsidies teruggeschroefd, wat het natuurlijk financieel allemaal lastiger maakt. Wij willen de theaterlessen best uitbreiden, maar ik heb geen idee hoe dit zou moeten.

Taallessen leuker maken
Het spannendste punt bij dit project is: nemen onze groepsleerkrachten de Stel je voor-lessen over? Lukt het ze om dit op een gegeven moment zelf uit te voeren? Kunnen ze hiermee bijvoorbeeld zelf de taallessen leuker gaan maken? Dat is best moeilijk, want dit kost tijd, terwijl er al zoveel in de klas op het programma staat. Bovendien zeggen sommige leerkrachten: “Theater en beeldend zijn mijn vakgebied niet. Dus als ik zo’n les geef, worden de resultaten lang niet zo leuk als bij een vakdocent.”

Ik snap goed wat ze bedoelen, maar het blijft een belangrijke doelstelling van het project dat wij zelf leren uit te voeren wat de vakdocenten ons voordoen. Daarom moeten we goed bijhouden wat er wel en niet wordt opgepikt. Ook Maas theater en dans en Villa Zebra houden dit goed in de gaten!

Irma Demir, groepsleerkracht, dansdocent en Intern Cultuur Coördinator op de Mr. van Eijckschool.

Stel je voor komt voort uit een samenwerking tussen Maas theater en dans, Villa Zebra en Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR). Waar Maas en Villa Zebra het programma samen met groepsleerkrachten in de klas ten uitvoer brengen, is het de rol van KCR om te monitoren en onderzoeken of doelen en methodiek nog op elkaar aansluiten, en te adviseren hoe cultuureducatie beter binnen het schoolcurriculum verankerd kan worden. In deze blog een verhaal vanaf de ‘werkvloer’.