OBS De Meridiaan

Fotografie Guido Bosua

OBS De Meridiaan is een kleine 100% gemengde openbare school in de wijk Oosterflank, Rotterdam Alexander. De school is een Lekker Fit-school en Early Bird-school (Engelse les voor leerlingen van alle groepen). De wijk is de afgelopen jaren veranderd van een veilige woonwijk in een meer kwetsbare woonomgeving met een cultureel diverse populatie. De school werkt sinds een paar jaar aan een pedagogisch klimaat met schoolregels.

Fotoreportage open les op De Meridaan

Fotografie Sara Giampaolo

Stel je voor op De Meridiaan
De Meridiaan heeft behoefte aan een langdurig traject, een doorlopende leerlijn, om de sfeer en expertise van de kunstvakken in het onderwijs te verankeren. De school vindt een brede kennismaking met kunst en cultuur, zoals met theaters en musea, belangrijk. De meeste leerkrachten voelen de noodzaak van meer inspirerend cultuuronderwijs, maar vinden zichzelf onvoldoende uitgerust. Het delen van expertise is daarom een wens.

De school kent kinderen met veel verschillende culturele achtergronden. Die culturele diversiteit wordt in de lessen als invalshoek genomen, maar maakt ook dat thuis het Nederlands niet vanzelfsprekend gesproken wordt. Het versterken van de woordenschat vraagt daarom extra aandacht.

In voorjaar 2014 zijn we begonnen met geïntegreerde lessen theater en beeldend. In het najaar 2014 volgde een blok beeldend. In voorjaar 2015 geven we een blok theater en sluiten we af met een blok theater en beeldend geïntegreerd. Dit blok wordt afgesloten met een presentatie voor de ouders.

De Stel je voor-lessen op De Meridiaan worden gegeven door Ada Holleman (beeldend).
Klik hier voor de website van De Meridiaan.
Lees hier het blog van leerkracht Marie Oerlemans.

Quote Meridiaan over een Stel je voor-les:
“Aan het eind van de les spring ik met de kinderen altijd af met de pijl en boog sprong. Eén kind mag een woord noemen waar het in de les over ging en die schieten we dan met onze denkbeeldige pijl en boog de lucht in. Deze les ging over koningen en koninginnen. Als pijlwoord noemde een leerling ‘hartje’. Toen ik vroeg waarom ze voor hartje gekozen had, antwoordde ze: “Omdat ik zo’n fijn gevoel daar had in de les”.”

Beeldende les op De Meridiaan door Kim van den Enden (najaar 2015):

Fotografie Kim van den Enden