Succes door lange adem

maria oerlemans cmk

Maria Oerlemans

28 augustus 2015

Op onze school, de Meridiaan in Prins Alexander, loopt Stel je voor inmiddels twee jaar. Groep 3, 4 (waarvan ik leerkracht ben) en 5 doen eraan mee. Het project heeft prachtige resultaten opgeleverd. Naast deze toppen zijn er ook dalen. Dat is op zich niet vreemd, maar hoe krijg je continuïteit? Hoe bereik je bij de kinderen een doorgaande creatieve ontwikkeling? Ook wanneer je na drie stappen vooruit vaak twee stappen terug moet. Met voortdurende aandacht en toewijding, is mijn conclusie. Het blijft een zaak van lange adem.

Toppen en dalen
Het was Koningsdag. Onze leerlingen maakten met Villa Zebra prachtige hoofddeksels. Daarvoor gebruikten ze stoffen uit verschillende landen en culturen en creëerden koninklijke hoofddeksels. Onder leiding van Maas theater en dans bedachten ze een toneelstuk en voerden dit op. Het resulteerde in een fraai, intercultureel schouwspel. Dat is een voorbeeld van zo’n top-moment. De dalen van het project zijn grotendeels het gevolg van pech, dingen die onderweg nu eenmaal gebeuren. Na één jaar vertrok onze directeur, die Stel je voor van het begin af aan met mij levend had gehouden. Zo’n wisseling van de wacht is lastig. Een directeur is toch een soort motor. Mede hierdoor zijn we er niet aan toegekomen om het project binnen de school te verbreden.

Meedoen
Daarnaast zijn in groep 3 vaak leerkrachten ziek geworden. Wanneer er om de paar maanden een ander voor de klas staat, wordt de doorgaande lijn steeds onderbroken. Een groepsleerkracht weet wat voor kinderen er in de klas zitten. Wat hun achtergronden zijn, hun mogelijkheden en onmogelijkheden. Het is onze opdracht om de kinderen zo te vormen dat ze, heel basaal, gewoon leren meedoen met de lessen van Villa Zebra en Maas,  een belangrijke voorwaarde voor het slagen van het project. Maar dat lukt niet als de groepsleerkracht telkens door anderen vervangen moet worden. Ik denk dat Maas en Villa Zebra het belang van de rol van de groepsleerkracht nog duidelijker kunnen aangeven.

Woordenschat
Welke opbrengsten ik zie als gevolg van Stel je voor? Het gaat allemaal heel geleidelijk. Voorop staat het enorme plezier dat kinderen beleven aan de lessen. Plezier is een voorwaarde om te leren, dat geldt in het bijzonder voor deze lessen. Kinderen leren beter rekening te houden met anderen. Worden opener. Vrijer. Durven zichzelf meer te laten zien. Zijn in staat om op een opbouwende manier feedback te geven en te ontvangen. Dat lijken misschien kleine dingen, maar ze zijn heel belangrijk. Daarnaast zie ik een onmiskenbare verbetering van de fijn-motorische vaardigheden, een vergroting van de woordenschat en van het vermogen tot creatief denken. Dat geldt binnen de Maas/Zebra lessen, maar ook daarbuiten.

Maria Oerlemans, groepsleerkracht De Meridiaan