OBS De Wilgenstam

Fotografie Guido Bosua

OBS De Wilgenstam is een openbare school in Schiebroek. De school is een Early Bird-school (Engelse les voor alle groepen) en een Gezonde School.

Stel je voor op De Wilgenstam
OBS De Wilgenstam is sinds 2006 actief op zoek naar een onderwijsvorm waarin kunst en cultuur een wezenlijk onderdeel uitmaken van het curriculum. De leerrendementen kunnen hoger zijn wanneer de schoolomgeving leerdoelen op meerdere wijzen in de juiste context aanbiedt. Zo kan leerstof aangeboden worden door deze beeldend te maken met de hulp van een kunstenaar. Voor de leerkracht bepaalt het einddoel vaak de les. Voor een kunstenaar staat het proces meestal centraal. Kinderen leren zich zaken eigen te maken door op onderzoek uit te gaan. De Wilgenstam wil met Stel je voor dit traject verder verdiepen en implementeren in het onderwijs.

De Wilgenstam is een duurzame school en in het schooljaar 1415 hebben we de duurzaamheidsaanpassingen zichtbaar willen maken voor de leerlingen. In het project zijn we daarom gaan werken vanuit de elementen water, lucht, aarde en vuur.

Video Huub Laurens

In schooljaar 1516 is het schoolthema literatuur. In de theater- en beeldende lessen nemen we het boek als uitgangspunt en gaan we vanuit beide disciplines onderzoeken wat het boek voor de leerlingen betekent, hoe je het kan vormgeven en waarmee je het kan vullen.

Leerkracht en ICC-er Judith van Gelder van De Wilgenstam over Stel je voor:
“Stel je voor… Je werkt als leerkracht op een gewone basisschool. Je krijgt veel ruimte om elkaars kwaliteiten (van kinderen en collega’s) te ontdekken en in te zetten op schoolbrede producties. Kinderen schrijven verhalen, spelen met klank en muziek, spelen toneel, zingen, dansen, maken decors en bedienen licht en geluid. Fantastisch om te doen en vooral om te zien wat er bij de kinderen dan allemaal los komt. Meer dan je durft te hopen. Het leren van taal en rekenen gaat spelenderwijs. Samen met vakdocenten van Villa Zebra en Maas theater en dans, in het programma Stel je voor, mogen we onze kinderen en leerkrachten talenten laten ontdekken. Onderwijs kan niet zonder vakdocenten! En vakdocenten kunnen niet zonder leerkrachten! Waar de leerkracht zich vooral op het eindresultaat richt, richt de vakdocent zich vooral op de weg ernaar toe. Er is ruimte voor overleg en samenwerking. We proberen elkaars strategie zichtbaar te maken en op één lijn te krijgen. Een bijzonder traject waarin de kracht van verbeelding de drijfveer is om te leren.”

“De leerlingen hebben van het project geleerd dat er veel geduld en concentratie nodig is om iets uit te voeren. Dat er met elkaar samengewerkt kan worden, ook al is diegene niet je vriendje/vriendinnetje. Zij hebben geleerd op te treden voor publiek. Het was leerzaam om de leerlingen tijdens de lessen te observeren. Zo haal je talenten naar boven die je normaal in de klas niet zo snel opmerkt. Ik vond het een geweldig project. De kinderen waren enthousiast en vonden het heerlijk om te doen. Goed vond ik dat ieder kind naar eigen kunnen mee kon doen. Het was een groepsgebeuren, waarin iedereen belangrijk was en op kon vallen… of niet :-). Je hoorde ook bewonderingsgeluiden ‘aahw…’ voor elkaar. Nieuwe woorden en uitdrukkingen werden in context aangeboden, zelf verzonnen woorden als Octopus-standbeeld werden uitgebeeld (drie kinderen vormden samen één dier). Tarik kon praten en vliegen als een papegaai, vuurspuwende draken konden zwemmen, vuurvogels doken in het water en vuurdieren blusten zichzelf. Een hagedis was een soort zonnepaneel, knap! Zonnepanelen ontwikkelen elkaar en dan heb je gratis elektriciteit en dan hoef je geen belasting te betalen.”

De Stel je voor-lessen op De Wilgenstam worden in 18/19 gegeven door Marijke van Zuilen (beeldend) en Marco Valster (theater).
Klik hier voor de website van De Wilgenstam.
Lees hier het BLOG van Judith van Gelder, ICC-er op De Wilgenstam.

De Middenbouw maakt zeemonsters met Kim van den Enden (voorjaar 2016).

Fotografie Kim van den Enden