OBS De Schalm

Fotografie Guido Bosua

OBS De Schalm is een kleine openbare school op Katendrecht, Rotterdam. De school heeft als missie: “Ieder kind op Katendrecht de mogelijkheid bieden zichzelf te ontdekken en te ontplooien, door in volkomen veiligheid en geborgenheid, samen met anderen, de eigen plaats in de wereld te ontdekken en met die kennis en kennis van de ander te bouwen aan de eigen ontwikkeling met het oog op de wereld van morgen.”

Stel je voor op De Schalm
De Schalm kiest bewust voor het opwaarderen van de creatieve vakken. Niet alleen als onderdeel van het curriculum maar ook binnen de Verlengde Dagopvang Arrangementen (VDA) worden de vakken filosofie, dans, theater en techniek gegeven.

Het doel van Stel je voor op De Schalm is de verdieping in kunstvakken, met de nadruk op de eigen vaardigheden, zodat deze vakken naar een hoger plan getrokken worden. De groepen 5, 6, 7 en 8 volgen wekelijks les in verbeelding. Het eerste blok is dans, het tweede blok beeldend en het derde blok theater.

Video Huub Laurens

Hiske de Koning van De Schalm over Stel je voor:
“Stel je voor dat leerlingen de kans krijgen om in aanraking te komen met dans, theater en beeldende vorming. Dat zij leren hun fantasie en hun emotie te uiten op een dansante, theatrale of beeldende wijze. Dat zij ontdekken wat dit met hen doet, dat het verborgen talenten naar boven brengt. Stel je voor dat zij hier gelukkige, zelfverzekerde mensen van worden, die met opgeheven hoofd de samenleving tegemoet treden. Dit hebben wij ons voorgesteld en van een fantasie werkelijkheid gemaakt door mee te doen aan het project Stel je voor.”

De Stel je voor-lessen op De Schalm worden in 18/19 gegeven door Frieda de Rhoter (theater), Jenny van Weezendonk (dans) en Marijke van Zuilen (beeldend).
Klik hier voor de website van De Schalm.

Eindpresentatie groep 8 in juli 2015:

Beeldende lessen door vakdocent Marijke van Zuilen:

Fotografie Astrid van Loon

Beeldende les’dagelijkse objecten vervreemden’ door Rosa Peters (groep 7), januari 2018:

21b89ae3-1418-4576-acc0-1a7d5776eb32
Werk: De Schalm, groep 7. Foto: Rosa Peters