Compilatiefilmpje CMK 010

Sinds juni 2015 is er één overleg voor alle Rotterdamse programma’s Cultuureducatie met Kwaliteit: Overal Muziek van de muziekcoalitie, een samenwerkingsverband van muziekinstellingen en het KCR, Ik en 010 van de erfgoedcoalitie, een samenwerkingsverband van musea en het KCR, Cultuur als bron van leren van het KCR, Ateliers in school van het KCR, Werkend leren van het KCR en Stel je voor van Maas theater en dans, Villa Zebra en het KCR. Het KCR heeft samen met alle partners een gezamenlijke aanvraag ingediend voor de nieuwe CMK-periode 2017-2020. Onder de noemer CMK 010 willen de zes samensmelten, met als doel meer samenhang en een betere bundeling van krachten. Op 1 februari 2017 wordt bekend of de aanvraag van CMK 010 wordt gehonoreerd. Marinus Vroom maakte een compilatiefilmpje: