“Ik zie de grote meerwaarde van procesgericht werken. Het stimuleert de creativiteit, dat zie je bij de kinderen. En ze hebben er lol in. Het is belangrijk dat ze zelf oplossingen kunnen bedenken voor vraagstukken. Dat ze hun fantasie weten te gebruiken en niet alleen slaafs volgen wat er wordt opgedragen” aldus Carina Smit van de Augustinusschool over het programma Stel je voor.