Wachters

Duur: 10 minuten
Waar: in twee rijen tegenover elkaar in het gym- of theaterlokaal
Doelgroep: groep 5 tot en met 8
Hoe: klassikaal

Inhoud
Je maakt twee rijen, die zet je tegenover elkaar. De ene rij bestaat uit de wachters van Buckingham Palace. Ze staan onbewogen en laten geen enkele emotie of reactie zien. De andere rij bestaat uit toeristen. Hun opdracht is om de wachters te laten lachen. De toerist en de wachter die recht tegenover elkaar staan zijn elkaars uitdaging.

Er zijn twee spelregels: de wachters mogen niet worden aangeraakt en er mag niet in de oren worden geschreeuwd. Als er een wachter lacht, draaien de rollen om. De wachter die lacht en de toerist die hem/haar heeft doen lachen, wisselen van rol. Vaak blijven er een paar wachters over die het lang volhouden. Laat dan de rij-structuur los en probeer met zijn allen de wachters uit hun rol te halen.

Bruikbaarheid
Leerlingen leren hun neiging om in de lach te schieten te beheersen. Ook ‘grappig doen’ op commando is niet simpel. Na afloop is goed te analyseren wat werkt en wat niet werkt.

Idee voor een langere les
Deze oefening kan een opmaat zijn om met een pokerface te werken. Je zet twee stoelen neer (of indien aanwezig twee schotten, kamerschermen), daarmee markeer je het speelvlak. Tussen de stoelen in wordt gespeeld, aan de zijkanten sta je ‘als jezelf’. Laat nu de leerlingen één voor één naar de overkant lopen. Zodra ze op het speelvlak staan, zijn ze ‘op’. Ze mogen gek doen, grappen maken, gezichten trekken, alles om het publiek aan het lachen te maken. Maar ze mogen zelf niet lachen. Ze oefenen hun pokerface.