Voorwerpen

Duur: 10-30 minuten
Waar: in het gym- of theaterlokaal
Doelgroep: groep 4 tot en met groep 8
Hoe: klassikaal en in groepjes

Inhoud
De leerlingen hebben in een les eerder een tableau leren maken bij woorden die in de taalles op dat moment behandeld worden. Bijvoorbeeld een piano of didgeridoo in de les over muziekinstrumenten. De volgende stap is ze uit te dagen hun verbeelding te gebruiken. Laat ze in groepjes een instrument kiezen en dat met elkaar vormgeven. Ze worden dus bijvoorbeeld met zijn vijven een orgel of didgeridoo. Wat is de vorm? Hoe gaat het instrument bewegen als de muziek aangaat? Is er een muzikant die het muziekinstrument laat klinken? Presenteer de verschillende muziekinstrumenten in scènes.

Bruikbaarheid
Dit met elkaar uitbeelden van een voorwerp geeft diepgang en vraagt een grote mate van samenwerken.

Idee voor een langere les
Als de leerlingen begrip hebben gekregen over vorm en geluid, kan je ze vragen een nieuw, niet bestaand instrument te ontwerpen. Laat ze dit instrument ook een naam geven. Een van de leerlingen van het groepje kun je aanwijzen als verteller. Deze vertelt over de mogelijkheden en laat ook het geluid horen dat het instrument kan maken.