Tot slot

Het is mogelijk om de Maasmethode te koppelen aan tal van onderwerpen. Van heel concreet tot vrij abstract, er zijn overal voorbeelden van te vinden en anders zijn de gegeven oefeningen ook op verschillende manieren inzetbaar.

Meestal is het makkelijk om zo concreet mogelijk te beginnen: bij een specifieke taalles, bij een bekend sprookje, bij een gedeelde liefde van de groep, en het daarna in wat bredere thema’s te zoeken. Zie ook de voorbeeldlessen.

Ook valt er te denken aan het koppelen van de oefeningen aan de kerndoelen zoals opgesteld door de Rijksoverheid. Wil je daar meer hulp bij, neem dan contact op met Maas theater en dans.