Woordweb

WOORDWEB IN BEELD
Duur: 5-10 minuten
Waar: in de klas
Doelgroep: groep 4 tot en met 8
Hoe: klassikaal

Inhoud
Er staat een woord in het midden van het woordweb, dat is het grondwoord. Alle woorden die met het grondwoord worden geassocieerd, worden er omheen geschreven. Daarna kunnen de genoemde woorden gegroepeerd worden. Deze kunnen weer uitgangspunt zijn voor het maken van tableaus.

Bruikbaarheid
Deze vorm laat mooi zien wat iedereen van het onderwerp weet en welke woorden ze met het onderwerp associëren. Het web kan op het bord blijven staan of op een vel papier, zodat er naar terug verwezen kan worden. Zie ook bij beeldend: mindmap.

Idee voor een langere les
De gegroepeerde woorden kunnen uitgangspunt zijn voor het maken van tableaus of scènes. Op Google vind je nog meer variaties op associëren met woorden. Google bijvoorbeeld op ‘woord wolk’, ‘placemat juf Eline’, ‘woordentrap’ of ‘woordparaplu’.

woord wolk

WOORDWEB FYSIEK
WOORDEN IN DE LUCHT

Duur: 10 minuten
Waar: in de klas, in de kring
Doelgroep: groep 4 tot en met 8
Hoe: Klassikaal

Inhoud
De groep gaat staan en iedereen plukt denkbeeldige appels uit de lucht. Dat wordt eerst geoefend: rustig plukken, duidelijk pakken. De beweging gaat van ver weg naar dichtbij. Laat de leerlingen de plukbeweging afmaken. Dan geef je opnieuw een woord en iedere ‘appel’ die wordt geplukt is een woord dat ze bij het thema associëren. De leerlingen ‘plukken’ een aantal woorden achter elkaar, zodat ze in een flow komen. Dan geven ze de beurt pas over. Stel dat je begint bij het woord ‘ridder’, dan hoeven de associaties niet in de buurt van ‘ridder’ te blijven. Het kan zo gaan: ridder, paard, hooi, gras, groen, blauw, lucht, deken, wolken, maan, zon, warm, koud, sneeuw, slee, vallen, boem, au.

Bruikbaarheid
Er worden nieuwe combinaties van woorden gemaakt, ingegeven door vrijheid en niet door logica. De nieuwe combinaties kunnen later weer onderdeel van een verhaal worden.

Idee voor een langere les
Het is een verrassingsoefening, je weet nooit waar je met je groep uitkomt. Schrijf mee en misschien zitten er bruikbare associaties en teksten bij. Als je de woorden gaat combineren, kunnen er gedichten ontstaan.

TIP
Het kan zijn dat bij iemand uit de kring de associatiestroom stokt. Probeer dan gewoon het woord wat er net genoemd is te herhalen. Probeer in een cadans te blijven, waardoor de associaties weer makkelijker op gang komen, in plaats van er helemaal uit te stappen.

TIP
Je kunt ook een gedicht als uitgangspunt nemen en dan verder associëren. Zie voor inspiratie bij beeldend: Boek of gedicht.