Ruimte

Duur: 10-30 minuten
Waar: in het gym- of theaterlokaal
Doelgroep: groep 5 tot en met groep 8
Hoe: klassikaal en in groepjes

Inhoud
Je vraagt de leerlingen voorwerpen uit de klas of de school te kiezen en op te halen. Grote zaken zoals een stoel, tafel, bank etcetera, en kleine attributen zoals een pennenbakje, prullenmand en fotolijstje. Je verzamelt de spullen aan een kant van het lokaal of de gymzaal. Je vraagt één leerling zijn of haar grote voorwerp op het speelvlak te zetten. Dan mogen nog twee leerlingen hun grote voorwerp toevoegen. Daarna zet één leerling een klein attribuut neer. Nu gaan we kijken. Wat zien we? En waar zouden we kunnen zijn? In een wachtkamer, bij een familie in de keuken, op kantoor? Waar zie je dat aan? We kiezen een locatie en iemand mag plaats nemen in dit decor. Nog iemand springt in en maakt de scène voller. Klopt dit? Dan nog iemand. Drie is spannend, want dat is oneven en geeft mogelijkheden voor een verhaal.

Kijk als leerkracht goed mee en ontdek hoe de scène spannender kan worden door kijkrichting, intentie en de positie in de ruimte te veranderen. Door iemand uit de scène een andere kant op te laten kijken (alleen door de positie van het hoofd te veranderen) kan de hele betekenis van de scène veranderen. Ook een andere emotie in een lichaamshouding of gezicht geeft een ander verhaal. Staat iemand aan de buitenkant of juist in het midden van de actie? Dat geeft wederom grote verschillen en interpretaties. Het is leuk hier mee te spelen en de leerlingen aan de kant hierop te laten reflecteren. Dan mogen de leerlingen aan de kant een titel voor deze scène bedenken. Schrijf deze op. Maak zo een paar scènes met verschillende decors, attributen en personen. Vraag uiteindelijk ook de decorstukken op een niet conventionele manier te gebruiken, bijvoorbeeld de bank op zijn kant. Wat gebeurt er dan? Tot slot noem je nog eenmaal alle titels en maak je groepjes. Elk groepje kiest een titel en maakt een nieuwe scène.

Bruikbaarheid
De opdracht vraagt iedereen goed te kijken. Zonder dat de leerlingen er erg in hebben, zijn ze aan het spelen en in een scène beland. De opdracht genereert vaak veel plezier en onverwachte scènes.

Idee voor een langere les
De scènes zijn uit dezelfde decorstukken en attributen ontstaan. Het is dus heel goed mogelijk om een nieuw decor te maken en alle scènes die gemaakt zijn als een voorstelling achter en in elkaar te monteren.