Reeksen

Duur: 10 minuten
Waar: in de kring, in het gym- of theaterlokaal
Doelgroep: groep 5 tot en met 8
Hoe: klassikaal

Inhoud
We gaan in een rij staan om een bepaalde volgorde te laten zien. Spreek goed af wat de uiterste punten van de rij betekenen, bijvoorbeeld grootste / kleinste of jongste / oudste. Er kunnen verschillende volgordes gemaakt worden. De veilige rangordes gaan bijvoorbeeld over leeftijd, wie is het oudste en wie het jongste? Maak een rij van links naar rechts. Andere voorbeelden zijn verjaardagen, geboorteplaatsen tot een afstand van de stad waar je nu woont, lengte van je haar.

Om het spel spannender te maken, kunnen de opdrachten persoonlijker worden. Wie is het meest geliefd en wie het minst? Wie is de leider en wie helemaal niet? Wie is het meest empathisch en wie het minst? Als men het er niet mee eens is, mag er in de rij geschoven worden. Wijs dan iemand aan die de volgorde verandert. Daarover kan een discussie gevoerd worden, waarom wel en waarom niet.

Bruikbaarheid
Leerlingen leren op een fysieke manier verhoudingen zien. De fysieke rij kan aanleiding zijn om verder in te gaan op de verschillen.

Idee voor een langere les
Het maken van een rangorde kan een scène worden in een stuk over familie, over de klas, over de voetbalclub.