Pokerface

Duur: 10 minuten
Waar: in de kring, in het gym- of theaterlokaal
Doelgroep: groep 5 tot en met 8
Hoe: klassikaal of in groepjes

Inhoud
Een pokerface wordt gemaakt in westerns of aan de pokertafel. Het gezicht verraadt geen enkele emotie, je kunt niet zien of er gewonnen of verloren wordt. Vraag eerst of de leerlingen het woord pokerface kennen. Wat zou dat zijn? Waarom heet het pokerface? Wie kan er een pokergezicht maken? Dan laat je ze in een rijtje met hun beste pokerface opkomen, blijven staan en het publiek met een pokerface aankijken. Eens zien hoe lang ze het volhouden.

Bruikbaarheid
Dit is een concentratieoefening om niet in de lach te schieten. Als dit begrip geïntroduceerd en begrepen is, kan je op een ander moment als iemand toch in de lach schiet, om deze pokerface vragen.

Idee voor een langere les
Een groep kinderen met een pokerface geeft meteen een theatrale sfeer, omdat een pokerface niet van nature bij een kindergezicht past. Dat geeft een fijn contrast. Een vervolgopdracht op de pokerface kan de Wachters zijn.