Memory

Duur: 10 minuten
Waar: in de kring of /in het gym- of theaterlokaal
Doelgroep: groep 3 tot en met groep 8
Hoe: klassikaal en in duo’s

Inhoud
Zoals in een memoryspel moeten er twee plaatjes die identiek zijn bij elkaar gezocht worden. Je maakt duo’s. Je spreekt met elkaar eenzelfde beweging af en zorgt dat je die, los van elkaar, identiek kan uitvoeren. Een leerling verlaat de ruimte en wordt teruggeroepen als ieder duo zijn beweging kent. De muziek wordt aangezet. Iedereen beweegt en de detective zoekt de duo’s bij elkaar.

Bruikbaarheid
De leerlingen leren goed kijken en samenwerken. De bewegingen kunnen random gemaakt worden, maar ook verbonden zijn aan een bepaald thema of onderwerp.

Idee voor een langere les
Als iedereen zijn beweging goed kent, kan er een choreografie ontstaan, waarbij de duo’s uit en naar elkaar toe bewegen.