Echo

Duur: 5- 10 minuten
Waar: in de kring, in de klas of in het gym- of theaterlokaal
Doelgroep: groep 3 tot en met 8
Hoe: klassikaal

Inhoud
Alle deelnemers staan in de kring. In het midden is de zogenaamde echoput. Die geeft een echo, die herhaalt alles wat gezegd en bewogen wordt. Er is een aangever (follow the leader). Bij het starten is het fijn om als leerkracht de eerste aangever te zijn en de beweging en het geluid in te zetten. Je geeft een woord en dat is het startpunt, bijvoorbeeld ‘liefde’. Je maakt een associatie in beweging en geluid, of alleen in beweging, bijvoorbeeld een luchtkus. Iedereen herhaalt vervolgens de beweging met het geluid. De volgende associeert verder en maakt een beweging en geluid. Iedereen herhaalt. Zo ga je de kring rond.

Bruikbaarheid
Als je start met het onderzoek van een thema, krijg je met deze oefening snel inzicht in wat er in de groep leeft en in ieders bewegingskwaliteiten. De echoput geeft een fijne gezamenlijke energie.

Idee voor een langere les
De gevonden bewegingen kunnen worden uitgewerkt in een bewegingsketting of tableau.