Geleide fantasie

Duur: 5-15 minuten
Waar: in  het gym- of theaterlokaal
Doelgroep: onderbouw
Hoe: klassikaal en in groepjes

Inhoud
In een geleide fantasie is de leerkracht de verteller. Hij/zij vertelt het verhaal en de groep beeldt het verhaal ter plekke uit. Pak een bestaand verhaal of verzin er een. Je laat de kinderen met z’n allen (of met een drukke klas in twee groepen) in de ruimte staan. Zet  fijne muziek op die je verhaal ondersteunt of juist tegenkleurt. Coach de groep op beweging en emotie. Als de opdracht goed gaat, kan je een leerling de vertellersrol geven.

Bruikbaarheid
Dit is een eerste verkenning op een verhaal, bijvoorbeeld het verhaal van de week.

Idee voor een langere les
Omdat het voor kleuters lastig is om lange ingewikkelde verhaallijnen te onthouden, is de geleide fantasie ook een mooie manier om te gebruiken in een voorstelling die je maakt met kleuters. Ze kunnen zich dan concentreren op het spel in plaats van de afspraken over de volgorde. De leerkracht staat naast hen of naast het podium.