Emoties

Duur: 5-15 minuten
Waar: in de kring, in het gym- of theaterlokaal
Doelgroep: groep 3 tot en met groep 8
Hoe: klassikaal en in groepjes

Inhoud
De leerlingen lopen door elkaar. We oefenen een aantal emoties in fysiek en in geluid, snel achter elkaar. Het zijn korte momenten. Je zegt ‘kort moment van groot geluk’. De leerlingen geven uiting aan geluk in een beweging met een bijpassend geluid. Bijvoorbeeld ‘Yes!’ plus een sprong in de lucht. Daarna ga je steeds meer emoties invoegen, waarbij je de oude herhaalt.

Bijvoorbeeld: een kort moment van groot verdriet. Een kort moment van grote schrik. Maak de emotie gedetailleerd. Schrik kan bijvoorbeeld op twee manieren: op een inademing of op een uitademing door middel van een gil. Beiden zijn in te zetten en af te wisselen. Kort moment van grote boosheid, grote domheid en grote verliefdheid.

De vervolgopdracht kan het emotiekoor zijn. Plaats de leerlingen op een rij en laat ze zelf bij ieder kort moment de emotie kiezen. Hierbij moeten de leerlingen goed naar elkaar luisteren en kunnen ze elkaars emoties overnemen, er juist op reageren of een contrastemotie kiezen. Het is een koor, dus ze maken als het ware muziek. Zorg dat er ook ruimte is voor af en toe een spannende stilte, anders is de kans groot dat het één grote kakofonie van klank en beweging wordt.

Bruikbaarheid
In een hele korte snelle sessie komen alle emoties even langs. Schroom om adem en geluid te geven, verdwijnen. Door het met elkaar uit te voeren kunnen de leerlingen door elkaar geïnspireerd raken.

Idee voor een langere les
Nadat de leerlingen de emoties hebben geoefend, kun je ze vragen een scène te maken waarin deze emotie voorkomt. De scène kan verzonnen worden of betrekking hebben op iets dat ze recentelijk hebben meegemaakt, bijvoorbeeld een schooluitje. Je kunt in een beeldende les de ontdekte emoties laten tekenen, zie bij Beeldend: Experimenten met materialen.


EMOTIES MET TAAL
Duur: 10-30 minuten
Waar: In het gym- of theaterlokaal
Doelgroep: Groep 3 tot en met groep 8
Hoe: In groepjes

Inhoud
De leerlingen leren onderstaande tekst uit hun hoofd. Je maakt bijvoorbeeld vier groepen en laat ze elk een andere emotie kiezen om deze dialoog te spelen. Bijvoorbeeld verliefd, boos, angstig en blij. Daag ze uit de gekozen emotie groot in te zetten. Presenteer de scènes aan elkaar. Ze zullen verrast zijn door het effect.

A: Ik heb toch niks gedaan.
B: Ja.
A: Als ik nou iets had gedaan.
B: Ja.
A: En nu ben je.
B: Ja.
A: Nog steeds.
B: Ja.
A: Dus?
B: Dus?
A: Ik heb toch niks gedaan.
B: Nee.
A: Gelukkig maar.
B: Noem dat maar gelukkig.

Bruikbaarheid
Deze oefening gaat over het spelen van een tekst op verschillende manieren en met verschillende emoties.

Idee voor een langere les
De volgende stap kan zijn: het maken van een eigen dialoog. Vraag de leerlingen naar aanleiding van een emotie een dialoog te schrijven. Daag ze uit om de emotie niet te benoemen, dus zeg niet “O, wat ben ik verliefd”. De verliefdheid kun je namelijk spelen. Het is leuk als de woorden juist iets anders vertellen. Als de groepjes verschillende emoties hebben gekozen, is het verrassend de dialogen die daarbij horen juist te wisselen. Dus bijvoorbeeld de verliefdheid dialoog wordt gespeeld door het boze groepje (dat een dialoog heeft gemaakt over de emotie ‘boos’).