Commando

Duur: ongeveer 5 minuten
Waar: in de klas
Doelgroep: groep 3 tot en met groep 8
Hoe: klassikaal

Inhoud
Op jouw speciale teken gaan de leerlingen extra rechtop zitten. Op een ander teken van jou hangen ze onderuit, alsof ze doodmoe zijn. Weer een nieuw teken en ze salueren. Weer een teken en ze hangen weer slap.

Als de groep het systeem begrijpt, kun je een stap verder gaan. Op jouw teken gooien ze hun benen op tafel. Of springen ze op en gaan op hun stoel staan. Of staan ze naast hun tafel. En weer zitten. En weer staan. Horen er emoties bij de les die je hebt voorbereid? Breng ze hier al in. Geef een speciaal teken en iedereen kijkt boos. Denk ook aan op de plaats rennen, of lopen als prinsen en prinsessen. Let op de groep. Zijn ze heel energiek? Hou ze dan dicht bij de tafel, laat ze vaak weer zitten. Zijn ze rustig? Jaag ze op.

Bruikbaarheid
Dit is een opwarmspel, een actie/reactietraining. Het heeft een veilige, strakke vorm. Het is voor de leerlingen namelijk duidelijk wat ze moeten doen, er is niet veel ruimte om iets anders te doen. Deze oefening is zeer geschikt voor een groep waar weinig veiligheid is, voor een drukke groep. Je kunt de moeilijkheidsgraad verhogen: geef vier commando’s, versnel, doe zelf niet meer mee, gooi de volgorde door elkaar.

Idee voor een langere les
Door deze oefening heb je al meteen een ‘groepsbeweging’ die heel bruikbaar kan zijn in een choreografie of ter afsluiting van een scène. In de commando’s kan je ook bewegingen of tableau’s van eventuele personages uit je verhaal opvoeren. Zo leren de leerlingen schakelen tussen de personages. Bijvoorbeeld van een strenge meester naar een verlegen meisje naar een stoere kwajongen.