Blind

Duur: 10 minuten
Waar: in het gym- of theaterlokaal
Doelgroep: vanaf groep 3
Hoe: klassikaal en in duo’s

Inhoud
Maak duo’s van leerlingen die elkaar vertrouwen. Een leerling krijgt een blinddoek om of houdt zijn ogen dicht. De blinde wordt door de zienden rondgeleid. Als ‘ziende’ pak je een arm en ga je met de blinde lopen. Bouw het rustig op. Als er vertrouwen is, kunnen er meer losse momenten ontstaan: met de blinde huppelen, rennen, zitten, liggen, naar buiten lopen. Onderweg kan je de blinde ook laten ‘zien’. Je pakt de handen van de blinde en laat voelen wat er te zien is.

Bruikbaarheid
Leerlingen leren elkaar spelenderwijs vertrouwen. Durf je je ogen aan de ander te geven?

Idee voor een langere les
Blind lopen geeft een prachtige concentratie. Kan deze concentratie ook met de ogen open gemaakt worden?