Tableau

Duur: 5 –10 minuten
Waar: in de klas, of in het gym- of theaterlokaal
Doelgroep: groep 1 tot en met 8
Wie: klassikaal en in groepjes

Inhoud
Een tableau is een stilstaand beeld, een ‘foto’. Een tableau is een fijne werkvorm omdat het stilstaat en er in dit beeld de essentie van een begrip, woord of gebeurtenis moet worden weergegeven. Tableaus kunnen standbeelden zijn, door één leerling uitgevoerd, of juist groepscomposities. Coach op de vormgeving, hoe is de compositie? Zijn er hoge en lage elementen, is er balans of juist geen balans als dat de bedoeling is?

Bruikbaarheid
Deze werkvorm geeft snel resultaat en structuur. De opdracht is veilig en concreet. Niet geoefende of voorzichtige spelers hebben niet het idee dat ze meteen moeten toneelspelen.

Idee voor een langere les
Door de tableaus in beweging te zetten, ontstaan er al snel scènes. Dat kan door de tableaus in een bepaalde volgorde te zetten. (een sequentie): wat komt er voor, wat komt erna? Zo ontstaat er al snel een klein verhaal. Je kunt ook meerdere tableaus van verschillende groepjes achter elkaar monteren. Coach dan op ritme en herhaling en let op de momenten tussen de tableaus. Wat zijn de beste bewegingen om van tableau naar tableau te komen. Tot slot kan het stilstaande beeld op een teken van de docent een ‘film’ worden. Het tableau komt in beweging, eventueel ondersteund met tekst.

Tip: Tableaus lenen zich erg goed voor het maken van echte foto’s.

Variaties in werken met tableaus:
– Leerlingen op muziek laten lopen of dansen en ze dan laten associëren op een onderwerp. Onderwerpen laten variëren van concreet (boom) tot meer abstract (tijd of kleur). Op een ‘stop’ in de muziek maken ze een stilstaand beeld, een freeze (stopdans).
– Noem een titel of een thema (bijvoorbeeld Noordpool) en laat de leerlingen in tien tellen deze titel of dit thema met elkaar in een tableau pakken. Niet overleggen, maar meteen reageren.
– Zie ook Inspring standbeelden en Tableau battle.