Abstract

Duur: 5-10 minuten
Waar: in gym –of theaterzaal
Doelgroep: groep 3 tot en met 8
Hoe: klassikaal

Inhoud
Theatermakers werken vaak met wat ze in het dagelijkse leven zien en meemaken. Voor kinderen is dat ook altijd de bron. De school, het schoolplein, de familie, thuis, uitstapjes etcetera. Als kinderen zelf theater maken, spelen ze vaak deze ervaringen na. Om deze persoonlijke ervaringen tot presentabel theater te maken, is het fijn deze ervaringen vorm te geven, te abstraheren. Hoe je dit kan doen lees je bij Samenstellen. Om de kinderen  met een korte opdracht te laten ervaren wat abstraheren is, kun de volgende opdracht proberen.

Je pakt een A4-tje en laat het de groep zien. Je vraagt hen te gaan staan als dit papier, recht en strak. Je zet een fijn muziekje op en vraagt de kinderen te bewegen zoals het papier beweegt.  Het papier fladdert naar beneden. Het wappert, het ritselt, het vouwt in tweeën, het wordt een prop, de prop wordt weer glad gestreken. Steeds vertalen de kinderen de beweging van het papier naar hun eigen lichaam. Zo ontstaat er een dans, een abstracte dans. Tot slot vraag je de kinderen de dans uit te voeren zonder het voorbeeld van het papier. Dit kan aanleiding zijn voor een kort gesprek waarin je uitlegt dat dit abstraheren heet. Hoe zou het zijn als er mensen naar deze dans komen kijken zonder dat je het voorbeeld van het papier ziet?

Bruikbaarheid
Je geeft een fysieke uitleg van het begrip abstraheren.

Idee voor een langere les
Je kan de bron van de beweging steeds laten verschillen. Een skyline van een stad. Wolken in de lucht. Een plattegrond van een kamer.

Voor beeldende opdrachten met een abstracte insteek, kijk bij beeldend: muziek.