REFLECTIE – 2 Het werk van één leerling reflecteren

Wanneer je het werk van één leerling bekijkt en bespreekt blijf dan toch hardop praten zodat ook de andere leerlingen iets mee krijgen van de reflectie.
Bijvoorbeeld:
‘Wat ben je aan het maken? Aha, Mees geeft zijn zelfportret extra grote oren. Wat zal Mees dan extra goed kunnen?’
‘Kan je iets over jouw portret vertellen? Wat valt het meeste op aan jouw portret? Waarom valt dat het meeste op?’