DOEN – 7. Mindmap

Door bij de start van een opdracht samen met de leerlingen een mindmap over een bepaald thema te maken, stimuleer je de leerlingen om verder te denken dan alleen het eerste idee waardoor de verbeelding meer gestimuleerd wordt. Door in een mindmap over een bepaald thema te associëren, komt ook de bredere context van het thema aan bod.

Mindmap toegepast in een les:
Hutjes op een onbewoond eiland
1. inspiratie: Kijk, om de les te beginnen, bij inspiratie voor de introductie van het thema.
2. Doen:
– Voer klassikaal een gesprek over een onbewoond eiland.
– Teken op het bord de contouren van een onbewoond eiland van boven af gezien. Laat vervolgens de kinderen zoveel mogelijk elementen opnoemen die je op dit eiland zou kunnen aantreffen, zoals: een vulkaan, bomen, rotsen, een strandje, een waterval. Teken deze elementen meteen op het eiland.
– Je vertelt de leerlingen nu pas dat de hele klas met een bootje op dit onbewoonde eiland aankomt en er gaat wonen. Wie wil waar wonen? En wat voor een invloed heeft dat op je hutje?
– Uiteindelijk maken de kinderen uit diverse materialen (bijvoorbeeld stokjes, karton en stro) hun eigen hutje.
3. reflectie: Kijk bij reflectie om de kinderen te stimuleren hun verbeelding te uiten en om de les goed af te sluiten.

NB: De elementen die leerlingen noemen kunnen in plaats van getekend ook geschreven worden. Kijk ook bij theater: woordweb.