INSPIRATIE – 1. Beeldende kunst

Welk kunstwerk?
Nadat het thema is bepaald kan er worden gezocht naar kunstwerken om vanuit een onverwachte hoek naar het onderwerp te kijken.

Let bij het kiezen van een kunstwerk op de volgende punten:
– Is het werk hedendaags?
– Kan het werk aansluiten bij de wereld waarin de leerlingen leven?
– Is het kunstwerk verrassend genoeg om de kinderen anders naar het thema te laten kijken?
– Kan ik als leerkracht meerdere open vragen bij het kunstwerk bedenken?
– Kunnen er bij het kunstwerk ook doe-opdrachten uitgevoerd worden? Bijvoorbeeld naspelen, geluiden bij maken, etc.? Zie voor theateropdrachten bijvoorbeeld tableau.
– Kunnen er bij het kunstwerk verschillende verhalen bedacht worden?
– Kan er over emoties gepraat worden bij het kunstwerk?

Denk bij kunstwerken naast schilderijen ook aan ruimtelijk werk (o.a. beeldhouwkunst en installaties), fotografie en film.

voorbeeld:
Eva Krause, ‘Wegwijzer’
– Wat is hier aan de hand?
– Waar komt de container vandaan?
– Je vangt een gesprek op achter de container. Wat wordt er gezegd?
– Wat zit er in de container?
– Welke kleur heeft de container.
– Wie heeft de pijl getekend? En waarom?
– Waar wijst de pijl naartoe?
– Waar gaat het pad naartoe?
– Bedenk een paar geluiden bij dit schilderij.
– Welke dieren leven hier ’s nachts? – Wat leeft er onder de planken?
– Hoe ziet dit landschap er uit wanneer het licht wordt?
– Hoe ziet het er hier over 100 jaar uit?
– Balanceer over het gammele paadje.

#kijken
#gesprek
#verbeelding