REFLECTIE – 2 Het werk van één leerling reflecteren

Wanneer je het werk van één leerling bekijkt en bespreekt blijf dan toch hardop praten zodat ook de andere leerlingen iets mee krijgen van de reflectie.
Bijvoorbeeld: Wat voor een machine ben je aan het maken? Aha, een machine die van afval stoelen maakt. Waarom is dat handig?’