INSPIRATIE – 1. Beeldende kunst

Welk kunstwerk?
Nadat het thema van de les is bepaald kan er worden gezocht naar kunstwerken om vanuit een onverwachte hoek naar het onderwerp te kijken.

Let bij het kiezen van een kunstwerk op de volgende punten:
– Kan het werk aansluiten bij de wereld waarin de leerlingen leven?
– Is het kunstwerk verrassend genoeg om de kinderen anders naar het thema te laten kijken?
– Kan ik als leerkracht meerdere open vragen bij het kunstwerk bedenken?
– Kunnen er bij het kunstwerk ook doe-opdrachten uitgevoerd worden? Bijvoorbeeld naspelen, geluiden bij maken, etc.?
– Kunnen er bij het kunstwerk verschillende verhalen bedacht worden?
– Kan er over emoties gepraat worden bij het kunstwerk?
– Is het werk hedendaags?

Denk bij kunstwerken naast schilderijen ook aan ruimtelijk werk (o.a. beeldhouwkunst en installaties), fotografie en film.

Voorbeeld
Jeanette Ephraïm, monsterkeuken
– Welke bijzondere vormen herken je?
– Welke vorm zou van een dier kunnen zijn?
– Wat zou je het liefste willen aanraken?
– Wat zou je het liefste willen voelen?
– Wat durf je niet aan te raken?

#kijken
#gesprek
#fantaseren