INSPIRATIE – 2. Boek

Welk boek?
Nadat het thema is bepaald kan er worden gezocht naar een boek om vanuit een onverwachte hoek naar het onderwerp te kijken. In boeken zie je vaak dat de personages keuzes maken en met oplossingen komen die niet voor de hand liggen. Een boek zit vol voorbeelden voor een kind om met nieuwe, inventieve, eigen oplossingen te komen. Soms heb je aan één fragment uit een boek al genoeg als inspiratie voor de beeldende les.

Let bij het kiezen van een boek of fragment uit een boek op de volgende punten:
– Is het boek recent uitgegeven?
– Kan het boek aansluiten bij de wereld waarin de leerlingen leven?
– Is het boek verrassend genoeg om de kinderen anders naar het thema te laten kijken?
– Kan ik als leerkracht meerdere open vragen bij het fragment bedenken?
– Kunnen er na het lezen van het fragment ook doe-opdrachten uitgevoerd worden? Bijvoorbeeld naspelen, geluiden maken, etc.?
– Kan er na het lezen van het fragment worden door gefantaseerd op het verhaal.
– Kan er over emoties gepraat worden na het lezen van het fragment?
– Kunnen er bij het verhaal vragen bedacht worden waarvan de antwoorden buiten het gelezen fragment liggen. Vragen zoals: Wat is er gebeurd? Wat gaat er gebeuren? Wat zou jij doen?

Voorbeeld:
David Walliams ‘Oma Boef’
Een leuk dagje uit betekent voor de oma van Ben beschimmelde stukjes brood gaan voeren aan de eenden op de vijver. En oma haar tv, die is al stuk sinds 1992. Toch moet Ben elke vrijdag naar zijn oma. En dat is dus saai. De enige geluiden in oma’s huisje zijn het tikken van de klok en het af en toe scherpe fluiten van oma’s verkeerd afgestelde hoorapparaat… Maar dan ontdekt Ben, via in de koekjestrommel verstopte attributen, het duistere geheim van zijn oma!

– Wat voor iemand is jouw oma/opa? Hoe is het bij jouw oma thuis?
– Zou jij jouw oma/opa spannender kunnen maken, zoals in het boek Oma Boef?
– Bedenk een spannend verhaal rondom jouw oma/opa. Hoe zou je dat spannende verhaal kunnen verbeelden via een koekjestrommel?
– Klassikaal bedenkt de klas andere zaken die je zou kunnen aantreffen in de koekjestrommel van oma/opa die leiden tot de onthulling van een duister geheim.
– Uiteindelijk krijgen de leerlingen een koekjestrommel en verbeelden daarin het (verzonnen) duistere geheim van oma/opa.
– Misschien vinden sommige kinderen het zelfs wel leuk om het bedachte verhaal op te schrijven, dat is dan het begin van een eigen boek!

Zie voor inspiratie bij theater: verhalen en verhalen vertellen.

#taal
#verbeelding
#gesprek