REFLECTIE – 1. Klassikaal vragen stellen

Stel de leerlingen gedurende de hele les open vragen over het thema en waar ze mee bezig zijn. Hoe langer je met de hele groep iets kan bespreken, hoe meer tijd iedere leerling krijgt om er over mee te denken en te horen hoe andere leerlingen erover denken.

Lees meer over vragen stellen bij theater: vragen stellen.