Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam

Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) is de brug tussen de culturele instellingen en het onderwijs. Zoveel mogelijk Rotterdamse kinderen en jongeren met cultuuronderwijs in aanraking laten komen is de passie van KCR. Het centrum inspireert, stimuleert en motiveert het onderwijs, culturele instellingen, beleidsmakers en bestuurders. Ook regisseert en faciliteert het KCR het Cultuurtraject Rotterdam, een basisaanbod voor scholen waaraan 43 culturele instellingen en ongeveer 38.000 kinderen en jongeren via de school deelnemen.

In het kader van Stel je voor biedt het KCR niet alleen expertise op het gebied van monitoren, evalueren en methodiekontwikkeling, maar ook op het gebied van de samenwerking tussen leerkrachten en kunstenaars. De samenwerking tussen leerkrachten en kunstenaars is geen natuurlijk gegeven. Het moet hen als het ware worden aangeleerd. Het permanent monitoren van draagvlak is essentieel voor de kwaliteit van samenwerking tussen leerkrachten en kunstenaars. Het KCR heeft hierin, als expertisecentrum die buiten het uitvoerende gedeelte staat, een belangrijke rol. Door de bevindingen regelmatig met Maas en Villa Zebra te delen, wint het project aan slagkracht.

Kijk voor meer informatie op de site van KCR.