Leraren De Schalm begrijpen kansenongelijkheid beter door kunst

Je realiseert het je niet altijd als je aan je les begint: de kansenongelijkheid in de klas. Op de startdag van OBS De Schalm wist iedere leerkracht wel een voorbeeld te noemen. Voorbeelden van eigen, persoonlijke eyeopeners waarbij zij zich realiseerden: ‘Oh.. Dat had ik beter niet zo kunnen vragen.’ Op donderdag 26 augustus gingen ze met die eyeopeners aan de slag onder begeleiding van de Stel je voor vakdocenten Rowan van der Sterren (beeldend), Jenny van Weezendonk (dans) en Clara van Spanje (theater). Het doel: ervaren en bewust worden.

“Door het te ervaren kunnen we kinderen hopelijk sneller begrijpen” vertelt projectleider Esther Schouten. Bijvoorbeeld door scènes te improviseren met het gegeven dat de meester je na de vakantie vraagt waar je geweest bent, maar er bij jou thuis geen geld was voor een vakantietrip. “Als we op ons eigen niveau ervaring opdoen met kansenongelijkheid, met dat wat schuurt en raakt, dan helpt dat om kinderen die dergelijke situaties meemaken beter te begrijpen. En hoe beter we ze begrijpen, hoe beter we ze kunnen begeleiden. Kunst schuurt en maakt zichtbaar wat er leeft.”

Voor de leerkrachten van De Schalm is het ietwat spannend, maar niet meer dan logisch kunst hen helpt om zich te verdiepen kansenongelijkheid. De school doet niet alleen al jaren mee aan Stel je voor, maar is sinds 2021 ook een erkende CultuurProfielSchool.