Voorbij de CITO

Mooie brief van een school die verder denkt dan de CITO:
school die het begrepen heeft